Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bostaden och Umeå universitet i nytt samarbete

Nu inleder Bostaden ett nytt samarbete med Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Två doktorander från Institutionen för tillämpad fysik och elektronik (TFE) och Handelshögskolan ska utveckla befintliga modeller som Bostaden och andra företag ska kunna använda som underlag för beslut om investeringar som är hållbara på lång sikt.

Det här är andra gången som Bostaden samverkar med Företagsforskarskolan. Inom projektet Hållbara Ålidhem samarbetade man med en annan doktorand inom institutionen för tillämpad fysik och elektronik, något som visat sig lyckosamt.

I det här femåriga projektet är det doktoranderna Helena Nydahl, TFE och Sofia Långström, Handelshögskolan, som ska samarbeta med inriktning mot planering och projektering av bostäder. Centrala frågeställningar är bland annat val av material och tekniska lösningar och att utveckla modeller som tar hänsyn till såväl ekonomiska som sociala och ekologiska aspekter.

– Det ska bli väldigt spännande för mig som doktorerar inom energiteknik att samarbeta med en annan doktorand från Handelshögskolan. Jag tror det ger en helhetssyn på utvecklingen av hållbara bostäder och förhoppningsvis upphov till nya synsätt och innovativ teknik, säger Helena Nydahl, doktorand TFE.

Stöd för att utveckla hållbara bostäder

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att bidra med bland annat riktlinjer för att kunna utveckla hållbara bostäder. Målsättningen med forskningen är att ta fram användbara metoder och utveckla modeller som företaget ska kunna använda för att nå sina hållbarhetsmål.

– Inom projektet Hållbara Ålidhem samarbetade Bostaden med Umeå universitet kring mätning och uppföljning av energibesparingar på ett bra och systematiskt sätt. Nu tar vi ytterligare ett steg i att tillsammans utveckla modeller för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut när vi gör investeringar i vårt fastighetsbestånd, säger Royne Söderström, hållbarhetsstrateg Bostaden

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag