Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Dags för Designhögskolans årliga UID

Tänk om vi kunde bygga barnproteser av lego. Tänk om vi själva kunde producera all den energi vi behöver. Tänk om det inte vore ett problem att vi får fler bilar i världen. Den 4–5 juni vänder Designhögskolans studenter på perspektiven under UID’14 – Design Talks and Degree Show.

UID’14 är ett årligt event och en kontaktyta för idéutbyte där Designhögskolans avgångsstudenter presenterar sina examensarbeten.

Några av de problem som studenterna i år tagit sig an berör hur vi ska gå framtiden till mötes. Hur ska vi vårda vår värld för att skapa ett hållbart samhälle?

– I samarbete med BMW och Tysk-Svenska Handelskammaren har Erik Melldahl, student vid masterprogrammet i transportdesign, sett på den blomstrande marknaden i Afrika och hur vi kan tillgodose ett framtida behov av bilar genom att lokalt producera dem med 3 D-teknik, traditionellt hantverk och nedbrytbart material, berättar Demian Horst som leder arbetet med UID’14.

– Karey Helms, masterprogrammet i interaktionsdesign, bidrar med nya perspektiv på hur vi tänker runt energianvändning och Isabel Andersson, kandidatprogrammet i industridesign, har tillsammans med Norrlands universitetssjukhus och Barn 4 tagit fram ett koncept för prematura barn där hon tittat på vad barn har för behov kopplade till doft, mammans hjärtljud och motorik. Carlos Arturo Torres, masterprogrammet i avancerad produktdesign, har tillsammans med Lego Future Lab och CIREC funderat över hur barn med funktionsnedsättning själva genom sin kreativitet kan vara med och bygga sin egen protes, säger Demian Horst. 

Design som problemlösning

Studenternas examensprojekt berör allt från det stora till det lilla. Det gemensamma för dem alla är att design används som problemlösning.

– Här i Umeå har vi en av världens starkaste designutbildningar. Designhögskolan är en motor för hela regionen. Genom att skolan alltid jobbar med externa samarbetspartners, såväl nationella som internationella, finns här ett nav och ett center som är av oerhörd betydelse inte bara för Umeå utan för hela Sverige och världen, säger Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun.

I samband med UID’14 kan besökande företag och samarbetspartners boka möten med studenterna och kika på deras portfolios samt själva presentera sig för studenterna. 

– Under eventet invigs också Designhögskolans examensutställning som kommer att vara öppen för allmänheten den 8–14 juni, kl. 10–16. Utställningen finns även tillgänglig digitalt via vår webb, fortsätter Demian Horst och inflikar att detta är något man inte bör missa.

Mer information:

Läs mer på Designhögskolans webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag