Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ett steg närmare miljonen passagerare

2014 har börjat lysande för Umeå Airport. Efter en månad har 5922 passagerare fler rest till och från Umeå Airport jämfört med januari förgående år. Detta innebär en ökning med hela 9 %.

Resultatet av kulturhuvudstadsåret har redan börjat visa lite resultat. Totalt reste 74549 passagerare till och från Umeå Airport. Det är främst inrikestrafiken som ökat under januari månad, och den har ökat med hela 12 % jämfört med förgående år.

- Det är mycket glädjande att se en sådan positiv utveckling av trafiken säger en glad  B-O Lindgren,  Flygplatschef på Umeå Airport. Vi hoppas på en lika fortsatt positiv utveckling under resten av året för att nå en miljonen passagerare under senare delen av året. Denna passagerarökning är ett tydligt bevis att ombyggnationen av Umeå Airport är väl behövd.

Umeå Airports ombyggnation är snart färdigställd, invigning är planerad till den 25 mars.

Mer information:

B-O Lindgren
flygplatschef
Umeå Airport
010-109 50 01

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag