Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Filmer och skyltar guidar om klimatsmarta lösningar

Vilka är egentligen de innovativa lösningar som tas fram i Umeås smarta stadsdel Universitetsstaden? Med 11 korta filmer kopplade till fysiska skyltar visualiseras och förklaras på ett lättillgängligt vis vad som gjorts i Universitetsstaden inom ramen för EU-projektet RUGGEDISED.

Den första filmen i en serie om 11 korta filmer med titeln ”Small steps for mankind” har nu släppts. Filmerna inleds med ett kort intro om Universitetsstaden som en nationell och internationell förebild i att minska klimatavtrycket. Universitetsstaden är något av en ”pionjärstad” som ligger i framkant och testar nya lösningar för att möta behovet av att minska stadens CO₂-utsläpp.

Filmerna är textade på engelska med titlar som exempelvis ”Step#11 Gamification”. I filmerna intervjuas främst personer som är väl insatta i de innovativa lösningarna och berättar om lösningarna på ett sätt som gör det lättare att begripa för en bredare publik. I den inledande filmen ”Step#1” är fokus på ett mer övergripande perspektiv och där intervjuas bland andra Umeå Energis vd och rektor vid Umeå universitet.

Tanken är att filmer och skyltar ska komplettera varandra, eftersom lösningarna också presenteras på fysiska skyltar i området. På skyltarna finns QR-koder som leder till respektive film. Dessutom finns allt tillgängligt via en 3D-karta som visas på en stor så kallad ”touch-skärm”, centralt placerad i Infocenter på Umeå universitet. På det här sättet blir det en flexibel användning för både självguidning och guidning vid de frekventa studiebesöken.

Mer information:

Nedan kan du läsa mer om tider för filmsläpp och skyltar på plats

27 februari: STEP#1 Titta på första filmen

5 mars: STEP#2 - #4

12 mars: STEP#5 – #7

19 mars: STEP#8 - #11

15 april: Fysiska skyltar på plats

Läs mer om Green Umeå eller om RUGGEDISED. Eller kontakta:

Carina Aschan
Strategisk utvecklare i Umeå kommun
Projektledare för RUGGEDISED
070-330 60 25
carina.aschan@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag