Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Fortsatt höga betyg från Umeås företagare för Näringslivsservice

Lokala företagare ger höga betyg till kommunens näringslivskontor Umeå Näringslivsservice, visar Kvalitetsmätningen för 2015. Att Umeå fortsätter att växa är enligt företagarna fortfarande den viktigaste faktorn för ett bra företagsklimat.

I den senaste av den årliga webbaserade mätningen tillfrågades 216 företagare, varav 115 (53 procent) svarade med betyg på en 6-gradig skala. Några faktorer som mätts är Näringslivsservices kontakter med det lokala näringslivet, företagens dialog med personalen, kontorets tillgänglighet samt hur snabbt ärenden hanteras.

Betygen varierar från 5,2 till 5,6. Den viktigaste indikatorn är Nöjd kundindex (NKI), där företagen bedömer hur Näringslivsservice sammantaget sköter kontakten med näringslivet, och betyget är 5,3. Under flera år har det legat mellan 5,3 och 5,4.

– Det är glädjande att se att resultatet håller i sig över tid och att vår verksamhet och service uppskattas av företagen. Vi fortsätter med vårt utvecklingsarbete för att bli ännu vassare, säger Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson.

Företagsklimat

Att Umeå fortsätter att växa och utvecklas är alltjämt den viktigaste faktorn för ett bra företagsklimat, tycker företagarna.

– Kommunens viktigaste roll är att skapa bra förutsättningar för företagare att växa och etablera sig i Umeå. Att företagen tycker att detta är viktigt ger oss råg i ryggen att fortsätta att utveckla Umeå, säger Roland Carlsson.

Tillgång till kompetent arbetskraft bedöms vara den näst viktigaste faktorn och därefter kommer tillgång till infrastruktur. Det är samma resultat som i 2014 års mätning.

På frågan om vad kommunen som helhet kan förbättra i relationen med näringslivet är dialog och samverkan det klart vanligaste svaret, precis som tidigare år. Andra förbättringsområden är handläggningstider, tillgänglighet och ”En väg in”.

Mer information:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag