Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Hållbara Ålidhem uppmärksammas i engelskspråkig bok om hållbar stadsplanering

I boken "Planning & Sustainable urban development in Sweden" presenteras Umeåprojektet Hållbara Ålidhem i en lång artikel som ett av 16 goda exempel på hållbar stadsplanering i Sverige. Boken ges ut av Föreningen för samhällsplanering (FFS) och tidskriften PLAN.

Umeå blir dessutom dubbelt uppmärksammat i den nya läroboken. Boken omfattar totalt över 300 sidor. I 16 kapitel förklaras bakgrunden till, innehållet i samt konsekvenserna av det svenska planeringssystemet. Dessutom presenteras 16 hållbara planeringsprojekt från olika delar av Sverige.

Här lyfts både Hållbara Ålidhem och Umeås arbete med fördjupade översiktsplaner som två av dessa goda exempel. FFS har även tidigare gett ut engelskspråkiga böcker om svensk planering, den senaste från 2001. På mångas begäran finns nu en aktuell och uppdaterad bok, som ger icke-svenska planerare och planerings-intresserade en introduktion till svensk samhällsplanering och stadsbyggande.

Mer information:

Läs mer om boken på FFS webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag