Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Hjältarnas hus är invigt

Under fredagen invigdes anhörigboendet Hjältarnas hus vid Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå. Det är ett unikt samarbete mellan Västerbottens läns landsting som byggt huset och föreningen Hjältarnas hus som ska driva verksamheten.

– Från landstingets sida är vi oerhört stolta över det fina och funktionella hus vi har byggt och att kunna lämna över nycklarna till föreningen Hjältarnas hus. Vi har ett unikt samarbete där vi nu börjar skriva på ett nytt kapitel, säger Peter Olofsson, landstingsråd (S) i Västerbottens läns landsting.

– Att kunna erbjuda ett anhörigboende i nära anslutning till sjukhuset är väldigt viktigt för Norrlands universitetssjukhus och vårt sjukvårdsuppdrag i den norra regionen. Det är en pusselbit som saknats som nu kommit på plats, säger Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västerbottens läns landsting.

Till Nus remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från de fyra nordligaste länen. En del har lång väg till Umeå, ibland upp till 70 mil, vilket inneburit att familjer har levt splittrade under barnets sjukhusvistelse.

I och med Hjältarnas hus kan barnen bo tillsammans med sin familj under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar eller månader.

– Det här är enormt efterlängtat! Vi kan aldrig säga att Hjältarnas hus kommer att bidra till att fler barn blir friska. Däremot tror vi att de som blir botade och får tillbringa tid där kan komma ur sjukdomen med ett betydligt friskare sinne, säger Per-Erik Sandström barnonkolog och verksamhetschef för Barn- och ungdomscentrum Västerbotten.

Familjernas behov i centrum

Det är också barnens och familjernas behov som väglett arbetet med att rita, bygga och inreda Hjältarnas hus och den verksamhet som snart öppnar. Nästan som hemma, ska det kännas. Rum för läxor, lek och spel, gym, tvättstuga och bibliotek är några av faciliteterna.

– Att stå här framför det färdiga huset känns helt fantastiskt. Det är ett enormt engagemang som hela tiden omger Hjältarnas hus och som verkligen värmer i hjärtat. Vi vill tacka landstinget och alla samarbetspartners som på olika sätt bidragit till att huset nu är verklighet. Nu ska vi förvalta det på bästa sätt och bygga upp en trygg och professionell verksamhet, säger Björn Jonsson, ordförande för föreningen Hjältarnas hus.

Fakta

Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från de fyra nordligaste länen. Hjältarnas hus är ett tillfälligt hem där familjerna får möjlighet till en fungerande vardag 300 meter från barnavdelningen.

Västerbottens läns landsting har byggt huset och föreningen Hjältarnas hus hyr och driver verksamheten. Byggnaden som står i sjukhusparken består av den 100 år gamla Grindvaktarstugan, en länkbyggnad i glas och en helt ny byggnadsdel i modern stil.

Hjältarnas hus har 15 boenderum, varav tre är lägenheter med eget kök. Här finns två gemensamma kök, tvättstuga, bibliotek, konferensrum, rum för lek, bus, läxor, spel, gym med mera. Utanför finns en terrass, en park att leka i och tillgång till både cyklar och bil.

Mer information:

Läs mer om Hjältarnas Hus, eller kontakta:

Peter Olofsson
landstingsråd (S)
Västerbottens läns landsting
070 - 250 05 41

Björn Jonsson
ordförande
föreningen Hjältarnas hus
010-225 44 33

Ann-Christin Sundberg
hälso- och sjukvårdsdirektör
Västerbottens läns landsting
070-514 45 32

Per-Erik Sandström
verksamhetschef
Barn- och ungdomscentrum Västerbotten
070-618 22 49

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag