Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Höga betyg till Näringslivsservice från Umeåföretagare

Lokala företagare ger höga betyg till Umeå Näringslivsservice, visar Kvalitetsmätningen för verksamhetsåret 2014. Att Umeå fortsätter att växa anser företagarna vara den viktigaste faktorn för ett bra företagsklimat.

I den senaste av den årliga webbaserade mätningen tillfrågades 243 företagare, varav 136 (56 procent) svarade med betyg på en 6-gradig skala. Några faktorer som mätts är näringslivskontorets kontakter med det lokala näringslivet, företagens dialog med personalen, kontorets tillgänglighet samt hur snabbt ärenden hanteras.

Betygen varierar från 5,2 till 5,6. Den viktigaste indikatorn är Nöjd kundidnex (NKI), där företagen bedömer hur Näringslivsservice sammantaget sköter kontakten med näringslivet, och betyget är 5,4.

– Det är mycket glädjande att företagen och våra samarbetspartners uppskattar vårt arbete, men vi slår oss inte till ro. Vi fortsätter att utveckla vår verksamhet och servicen till företagen, säger Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson.

Företagsklimat

I mätningen efterfrågas också vilka de viktigaste faktorerna för ett bra företagsklimat är. Det som företagarna sätter främst är att Umeå fortsätter att växa och utvecklas.

– Det är också det stora övergripande målet för kommunen, säger Roland Carlsson.

Tillgång till infrastruktur samt tillgång till kompetent arbetskraft är två andra viktiga faktorer.

På frågan om vad kommunen som helhet kan förbättra i relationen med näringslivet är dialog och samverkan det klart vanligaste svaret, precis som tidigare år. Andra förbättringsområden är handläggningstider, tillgänglighet och ”En väg in”.

Mer information:

Se resultatet av Kvalitetsmätningen eller kontakta

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag