Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Högsta betyg till biomedicinprogrammet vid Umeå universitet

Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet är landets bästa kandidatprogram i biomedicin. Även magister- och masterexamina i biomedicin har fått omdömet mycket hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering.

Av landets 21 utbildningar inom biomedicin eller angränsande områden är det endast Umeå universitet som får mycket hög kvalitet för alla tre examina. Av totalt sju examina på kandidatnivå var det bara Umeå som fick mycket hög kvalitet.

– Vi är mycket glad och stolta! Vi har jobbat med kvalitet konsekvent och under en längre tid och det här är ett välkommet kvitto på att vi har gjort ett bra arbete, säger Anna Arnqvist, ordförande i programrådet för biomedicinprogrammet.

Allt håller mycket hög kvalitet

Masterutbildningen får mycket hög kvalitet på alla sex utvärderade delmål. För magisterutbildningen får fem av sex delmål mycket hög kvalitet och för kandidatutbildningen tre av fem delmål.

– De flesta lärare är aktiva forskare vilket innebär hög nivå av ämneskompetensen vid både biomedicinprogrammet och masterprogrammet i biomedicin. Lärarna är intresserade av pedagogiskt utvecklingsarbete och deltar aktivt med att förbättra och införa nya moment i undervisning och examinationer, säger Ulrich von Pawel-Rammingen, som är programansvarig.

Biomedicin handlar om människokroppens grundläggande biologiska mekanismer som förklarar hur kroppens celler och vävnader fungerar och varför det ibland blir fel och sjukdom uppstår. Biomedicinprogrammen har stort vetenskapligt fokus och är till stor del forskarförberedande. Sex institutioner vid Umeå universitet är engagerade i programmens undervisning.

Mer information:

Anna Arnqvist
ordförande i programrådet för biomedicinprogrammet
Umeå universitet
070-636 99 83
mejl

Ulrich von Pawel-Rammingen
programansvarig biomedicinprogrammet
Umeå universitet
090-785 08 08
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag