Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Inkubatorer får fortsatt Vinnovastöd

Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator får flerårig finansiering från Vinnova. Totalt får 18 företagsinkubatorer runt om i landet denna finansiering.

– Jag är väldigt stolt över Uminova Innovations medarbetare och vår verksamhet. Vi har i stark nationell konkurrens blivit utvalda att delta, säger Nils-Olof Forsgren, vd för Uminova Innovation.

– Uppdraget i nationella inkubatorprogrammet är att ge professionellt affärstöd till unga kunskapsintensiva startups där vi kan hitta skalbara affärsmodeller för internationella affärer, säger Nils-Olof Forsgren.

Uminova Innovation med flera svenska inkubatorer erbjuder rådgivning för kunskapsintensiva företag i tidiga faser, när det gäller att utveckla affärsidéer, attrahera kapital, få nya kunder och komma ut på internationella marknader.

Stark konkurrens

– Vid urvalet av vilka inkubatorer som får stöd har vi besökt alla inkubatorer och via intervjuer utvärderat hur de arbetar med rådgivning till företag. Vi har använt oss av externa bedömare i det arbetet. Den samlade bedömningen är att alla de sökande inkubatorerna håller hög klass och konkurrensen var mycket stark, säger Marie Wall, ansvarig för inkubatorprogrammet på VINNOVA.

– Utvärderingen har baserats på vårt resultat i form av nya växande bolag och på kvaliteten i våra affärsstödsprocesser för nya startups, fortsätter Nils-Olof Forsgren.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag