Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Komatsu Forest lanserar världsunikt system för skogsmaskiner

Ett världsunikt webbaserat system för skogsmaskiner har tagits fram av Komatsu Forest i Umeå. Med det kan tekniker följa hur skogsmaskinerna mår och ge underhåll, även då maskinen är långt ut i skogen.

Det nya systemet MaxiFleet från Komatsu Forest gör det möjligt att på distans följa maskinerna i nära nog realtid. Tekniker och maskinägare kan via en webbläsare eller en app i sin smartphone snabbt se var alla maskiner befinner sig, följa produktionen och driften samt ge support på distans.

– Det är riktigt smart eftersom teknikerna ofta är flera hundra kilometer bort men ändå kan ansluta till systemet på några få minuter, säger tyske skogsentreprenören Maik Wiche i en intervju i Komatsus tidning Just Forest.

Följa hur maskin mår

Eftersom det går att följa hur maskinen mår i varje ögonblick och tack vare möjligheten till tvåvägskommunikation med maskinerna kan service och underhåll underlättas avsevärt. Risken för oplanerade stopp i produktionen minskar därmed, vilket ger en effektivare produktion.

Kommunikation till och från maskinerna sker antingen med mobila datanät som exempelvis 3G, CDMA och UMTS900, eller via satellit, beroende på var i världen man befinner sig. Flera skogsmaskiner kan bilda ett internt nätverk genom att skapa ett så kallat meshnät. All information från maskinerna är tillgänglig via webb eller smartphone.

Webbaserat system

Det webbaserade systemet med sin programvara, en GPS-antenn och ett modem för den  nödvändiga uppkopplingen gör det möjligt att förutom fjärrunderhåll också skapa löpande rapporter över maskinens prestanda och produktion samt även en maskindiagnos.

Systemet ser också till att filer överförs automatiskt och att produktions-, GIS- och driftsdata skickas utan att föraren behöver göra något och utan att produktionen påverkas.

En ny funktion som visar bränsleförbrukning ger också unik möjlighet att optimera maskinens körsätt och metod för bästa driftsekonomi.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag