Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Norra investerar 80 miljoner i Säver såg

För att ytterligare öka värdet på varje stock investerar Norra Skogsägarna 80 miljoner kronor i en ny såglinje i Sävar såg. Samtidigt har skogsägarföreningen även beslutat om en investering på 30 miljoner kronor i Kåge såg.

Nyinvesteringen i Sävar innebär att den nuvarande bandsåglinjen kommer att bytas ut till en rak såglinje. Målsättningen är att kunna producera 220 000 kubikmeter sågade trävaror. På längre sikt skapar investeringen möjlighet till ytterligare volymer.

– Sågmaskinen i Sävar har tuffat på förtjänstfullt sedan 1976, men nu är det hög tid för en modernisering. Den här investeringen ökar förädlingsvärdet på varje stock som sågas och återbetalningstiden är dessutom osedvanligt kort för att vara i vår bransch, meddelar Norras vd, Pär Lärkeryd.

Investeringen i Kåge avser en uppgradering av den så kallade profileringslinjen, för att forma stocken innan sågning. Målet med investeringen är att öka virkeskvalitén på de sågade bräderna samt minska risken för driftstörningar och höja kvalitén på cellulosaflisen.

Investeringarna innebär att sågverken i Kåge och Sävar tekniskt kommer att vara i nivå med de allra bästa. Satsningarna är dessutom lönsamma oavsett om produktionsvolymen ökar eller minskar, tack vare att de ökar tillgängligheten, sågutbytet och kvalitén. De ligger också i linje med föreningens strategi att öka sin styrka på virkesmarknaden.

– Satsningarna på sågverken är ett av våra viktigaste verktyg för att skapa den balans på virkesmarknaden som krävs för en framtida betalningsförmåga till skogsägarna. De ska inte behöva sitta med mössan i hand och sälja virke till bolagen på enbart deras villkor, avslutar Pär Lärkeryd.

Mer information:

Pär Lärkeryd
vd
Norra Skogsägarna
070-234 85 64

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag