Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Norrlands universitetssjukhus får nationellt ansvar för mikrobiologiska analyser

Avdelningen för klinisk mikrobiologi vid Norrlands universitetssjukhus utses till nationellt referenslaboratorium, det meddelar Folkhälsomyndigheten idag. Uppdraget innebär nationellt ansvar för diagnostisering av smittämnena puumalavirus, adenovirus och Francisella tularensis och målet är snabbare och säkrare diagnostisering.

– Här på Nus har vi en fantastisk resurs i vårt laboratorium med modern utrustning och kompetenta medarbetare. I samarbete med forskare i Umeå har vi stor erfarenhet av mikrobiologi i allmänhet och vissa smittämnen i synnerhet. Det känns därför bara positivt att vi nu får den framträdande rollen som referenslaboratorium, säger Urban Kumlin som är medicinsk chef på avdelningen.

Varje enhet som utses till referenslaboratorium har av Folkhälsomyndigheten och Sveriges landsting och regioner tilldelats ett par smittämnen, runt vilka laboratoriet blir nationellt ansvarig.

– Det innebär inte att vi kommer genomföra alla landets analyser av dessa smittämnen här på Nus, men vi kommer att bidra till att analyserna kan ske på ett bra sätt. Antingen om vi ställer upp med expertkunskap till en annan avdelning som kan analysera provet, eller om provet skickas hit till oss för analys, förklarar Urban Kumlin.

Sorkfeber ett av smittämnena

De analyser som avdelningen för Klinisk mikrobiologi nu ansvarar över gäller tre smittämnen varav två är särskilt vanliga i Norrland. Ett exempel är Hantavirus, vilket vi i Västerbotten vanligtvis möter i varianten puumalavirus, det vill säga sorkfeber.

– Det finns inget vaccin eller antiviral behandling mot sorkfeber men det är viktigt att bekräfta diagnosen så snart som möjligt eftersom sjukdomen ofta liknar andra infektioner som exempelvis blodförgiftning.

Sorkfeber ger symptom som feber, muskelvärk och buksmärtor, och leder till övergående njursvikt. Smittan sprids med skogssork och människor blir vanligtvis smittade genom att andas in damm i utrymmen där smittad sork har befunnit sig.

Adenovirus och harpest

Adenovirus och Francisella tularensis (harpest) är två andra smittämnen som Klinisk mikrobiologi nu kommer vara referenslaboratorium för. Det förstnämnda är en mycket vanlig orsak till infektion, och infektionen kan variera mycket, både gällande vilket organ de drabbar och sjukdomssymptomen. För patienter med svår immunbrist är adenovirus ett farligt hot.

– Idag finns ingen riktigt bra behandling mot adenovirus. Vi har dock forskargrupper intill oss som starkt bidrar till att behandling kommer att bli en framtida möjlighet, säger Urban Kumlin.

Harpest orsakas av bakterien Francisella tularensis. Sjukdomen visar sig i regel som sårinfektioner, oftast efter myggbett, och ibland som lunginflammation efter inandning av bakterien.

– Francisella tularensis är en riktigt aggressiv bakterie som till och med utvecklades till ett biologiskt vapen av Sovjetunionen och USA under kalla kriget. I global jämförelse har harpest högst förekomst i norra Sverige och Finland vilket bidrar till att vi tillhör de världsledande laboratorierna för detta smittämne.

Ökad tillgänglighet underlättar analyserna

Avdelningen för Klinisk mikrobiologi vid Nus arbetar redan med att förbättra sina arbetsmetoder för att kunna effektivisera analyserna. Det nationella uppdraget kommer därför rätt i tiden.

– Vi är på väg att öka vår tillgänglighet och få snabbare analystider. De här nationella uppdragen understryker vikten av att vi prioriterar dessa mål, säger Urban Kumlin som avslutar med att poängtera vikten av lång erfarenhet och engagemang.

– Att Umeå har utvecklat en så hög kompetens för diagnostik och forskning inom de områden vi nu blir referenslab för beror till stor del på tre eldsjälar inom dessa områden - de nu pensionerade läkarna Per Juto, Göran Wadell och Arne Tärnvik.

Mer information:

Läs mer om Nationella referenslaboratorier på Folkhälsomyndighetens webbplats, eller kontakta:

Urban Kumlin
medicinsk chef avd för klinisk mikrobiologi
073-509 13 47

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag