Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Norrmejerier investerar 200 miljoner i Umeå

Norrmejerier bygger en ny anläggning för ostförädling vid Umeå mejeri.

Ostkonsumtionen fortsätter att öka. Ett brett intresse för matlagning driver på en ökad efterfrågan av riven ost. Fler fåmanshushåll i framtiden skapar också behov av mindre förpackningsstorlekar. Det är för att möta denna utveckling som orrmejerier bygger nu en ny anläggning för ostförädling vid Umeå mejeri.

– Den nya anläggningen kommer att generera en ökad försäljning av ost, både i Sverige och på export något som kommer att bidra positivt till mjölkpriset till våra ägare de norrländska mjölkbönderna, både på kort och på lång sikt, säger Bo Rasmussen, vd Norrmejerier.

Den nya ostförädlingsanläggningen är ett naturligt nästa steg i den satsning på Västerbottensost som inleddes med utbyggnaden av Burträsk Mejeri där produktionen nu nästan ska fördubblas.

– Redan nu är 25 procent av all Västerbottensost vi säljer riven och vi ser att efterfrågan ökar, säger Bo Rasmussen. Därför känns det extra bra att i framtiden kunna ta hem det arbete med ostrivning vi idag köper externt till Norrland och kunna fortsätta vidareutveckla vårt sortiment.

Investeringen är i samma storleksordning som utbyggnaden av Burträsk mejeri, totalt närmare 200 miljoner kronor fördelat över två års tid.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag