Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nya studentbostäder i Umeå

Uppemot 280 nya studentbostäder ska uppföras på den mark som Akademiska Hus nu säljer på Lilljansberget, i omedelbar närhet till idrottsanläggningen IKSU och i direkt anslutning till Campus Umeå. Det är Svenska Studenthus AB som köper marken och som kommer att bygga 280 ettor med inflyttning höstterminen 2016.

– Det här är en del av Akademiska Hus löpande arbete för att minska studentbostadsbristen på de campusorter där vi verkar och också startskottet för den satsning vi nu gör i Umeå. Vi har ytterligare markinnehav på orten som vi vill avsätta för student- och forskarbostäder, och vår och Umeå universitets gemensamma målbild är att det ska byggas totalt 750 campusnära studentbostäder i Umeå under 2016 och 2017, säger David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus region Norr.

Detaljplanen för Lilljansberget vann laga kraft i början av december 2015 och de 280 nya bostäderna kommer att vara inflyttningsklara till höstterminen 2016. Att aktivt bidra i kampen mot den akuta bostadsbristen handlar för Akademiska Hus om att skapa varaktiga konkurrensfördelar för lärosätena.

Attraktivt läge

Läget i Lilljansberget är attraktivt med sin direkta närhet till campus och för området betyder fler studentbostäder att det skapas bättre förutsättningar för vidare etablering av livsmedelsbutiker, restauranger och annan service på campusområdet. Fler människor och verksamheter ökar också trygghetsfaktorn på ett sätt som inte kan åstadkommas enbart med god belysning och välklippta buskar. I området finns även planer på att bygga en gymnasieskola och förskola.

– Vi kommer att bygga ljusa, kompletta, välplanerade lägenheter som innehåller allt inklusive eget fullutrustat kök, badrum med tvätt och tork, inbyggt skrivbord med mera.Svenska Studenthus är glada att vara först ut med att bygga nya studentbostäder på Campus Umeå. Vi är mitt uppe i en kraftig expansionsfas och hoppas att kunna fortsätta det goda samarbetet med Akademiska Hus också på andra orter i landet, säger Johan Knaust, VD på Svenska Studenthus.

Mer information:

David Carlsson
regiondirektör
Akademiska Hus region Norr
070-646 31 19
mejl

Malin Ferm
pressansvarig
Akademiska Hus
070-616 24 18
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag