Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Nytt rekord i ansökningar till Umeå universitet

Antalet anmälningar till Umeå universitets utbildningar fortsätter att slå nya rekord. Totalt har drygt 27 000 sökt en utbildning vid Umeå universitet i första hand. Det är nästan 3 000 fler än i fjol och motsvarar den fjärde största ökningen i landet.

 – Det här är mycket glädjande siffror, särskilt eftersom vi ökar mer än genomsnittet för landet. Jag tolkar det som att Umeå universitet har ett väldigt attraktivt utbildningsutbud och att universitetets utbildningar får mycket väl godkänt, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Ökningen av antalet förstahandssökande motsvarar elva procent, jämfört med snittet för riket som ligger på sex procent. Flest förstahandssökande har läkarprogrammet, vårdadministrativa programmet, socionomprogrammet och juristprogrammet. Det totala antalet ansökningar har också fått ett kraftigt uppsving. Umeå universitet ökar med drygt 20 procent, jämfört med rikssnittet på 14 procent.

Ökad kvalitet viktigt

Även om ett ökat söktryck visar på universitetets attraktionskraft är siktet inte inställt på fler utbildningsplatser.

– Vi är redan ett av de större universiteten. Det viktigast för oss just nu är att fortsätta att stärka vårt utbildningsutbud och ytterligare höja kvaliteten på utbildningarna. Ett högt söktryck underlättar naturligtvis detta arbete och är mycket glädjande, säger Anders Fällström.

Ansökningssiffrorna ger universitetet en fingervisning om hur många som kommer att registrera sig på en utbildning till hösten.

– Det är verkligen roligt och visar att Umeå universitet är ett förstahandsalternativ för allt fler från hela landet, säger Anders Fällström.

Mer information:

Anders Fällström
vicerektor för utbildning
Umeå universitet
070-493 85 27
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag