Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ny vd för Uminova Holding

Rikard Olsson blir ny vd för Uminova Holding AB – Umeå universitets helägda holdingbolag. Han har närmast arbetat som utvecklingschef för Konftel i Umeå. Dessförinnan var han utvecklingschef på Laird Technologies i Kalifornien.

– Vi är mycket glada över att Rikard Olsson kliver in som vd. Med sina nationella och internationella erfarenheter från akademi och näringsliv kommer han att förstärka vårt innovationsstödjande system. Dessutom är det en stor fördel att han har erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat utomlands, säger Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, och ordförande i Holdingbolagets styrelse.

Uminova Holding AB säkerställer bland annat att kunskap och kompetens från Umeå universitet tas tillvara och kommersialiseras.

– Umeå universitet och företagen som bildas tack vare den forskning som bedrivs här, och de studenter som studerar här, är väldigt viktiga för regionens långsiktiga konkurrenskraft. Jag ser fram emot möjligheten att få vara med och bidra till utvecklingen av innovationsstödssystemet och ta tillvara på den enorma potential som finns, säger Rikard Olsson.

Rikard Olsson börjar sin nya befattning under hösten 2013.

Mer information:

Rikard Olsson
tillträdande vd
Uminova Holding
070-594 12 12

Agneta Marell
vicerektor för samverkan och innovation
Umeå universitet
070-207 20 02

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag