Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ökat bostadsbyggande i Umeå

Strax under 500 bostäder ser ut att färdigställas i Umeå i år. Både för 2014 och 2015 bedömer Umeå kommun att antalet bostäder kommer att överstiga 500, med en stor andel hyresrätter.

Att bostadsbyggandet tar fart är avgörande för Umeås och därmed också länets tillväxt. Redan nu finns en bostadsbrist i Umeå motsvarande omkring 1 000 bostäder. Efterfrågan gäller främst små hyresrätter, exempelvis saknar 750 studenter permanent bostad.

Till detta ska läggas att Umeås nuvarande befolkningsökning om 1 000 personer per år skapar ett årligt behov av 500 bostäder nya bostäder. Kommunens ambitiösa befolkningsmål om 200 000 invånare till år 2050 kräver 1 200 lägenheter/år.

1- och 2-rummare byggs

Till och med oktober hade 470 bostäder färdigställts i år. De projekt som pågår och som blir klara 2014-2015 omfattar 781 lägenheter, varav 456 (omkring 60 procent) är hyresrätter. Många är 1- eller 2-rummare och motsvarar alltså efterfrågan. Några aktuella bostadsområden är Öbackasågen, Haga, Sandåkern och Väst på stan. Bedömningen för 2014 är att drygt 500 nya bostäder byggs, och att ännu fler färdigställs under 2015.

Positiva reaktioner

De färska siffrorna presenterades under tisdagen för kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

– Det är glädjande att det håller på att vända. Vi vill jobba tillsammans med andra aktörer för att hålla bostadsbyggandet uppe, säger kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark (S).

– Att det pekar uppåt är positivt och viktigt, men vi skulle behöva ännu fler bostäder, säger Peder Westerberg (FP).

Mer information:

Marie-Louise Rönnmark (S)
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 14 12
070-655 64 84
mejl

Peder Westerberg (FP)
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 38
070-617 90 01
mejl

Annalena Löfgren
bitr planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag