Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ökat stöd för unga entreprenörer i Umeå

Företagsinkubatorn BIC Factory tilldelas 13 miljoner kronor för projektet Innovationshubb för unga entreprenörer. Förutom att tillhandahålla lokaler, stöd och nätverk kommer verksamheten ha ett särskilt fokus på innovation och samverkan.

- Med projektet vill vi stärka inkubatorföretagens innovationsförmåga och samverkan med små̊ och medelstora företag och akademi, med målet att fler innovationer marknadsintroduceras av unga i Västerbotten. Bland annat kommer vi söka samarbeten med Umeå universitet och knyta till oss företagen i vårt alumni-nätverk i större utsträckning. Utöver det erbjuder vi ett förinkubatorprogram för entreprenörer från hela regionen som bär på digitala affärsidéer i tidiga skeden, vilket vi sett behov av under vår senaste digitala satsning, berättar Kerstin Edvardsson, projektledare BIC Factory.

- Med vårt nya marknadsnära läge mitt i citykärnan blir vi ett nav för samverkan. Lokalerna fungerar även som showroom som synliggör entreprenörernas innovationer, säger Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory.

Till BIC Factory kan unga entreprenörer som nyligen startat, eller är på gång att starta företag, vända sig med en ansökan om plats. Vid urval bedöms såväl personlig motivation och drivkraft som affärsidéns potential. Finansiärer är Umeå Kommun, Tillväxtverket (EU) och Region Västerbotten. Huvudman för projektet är Umeå Kommunföretag AB.

- Det känns mycket bra att unga som vill satsa på eget företagande nu kan fortsätta utvecklas på BIC Factory. Umeå behöver fler unga företagare som satsar på innovation och bidrar till vår långsiktiga tillväxt, säger Peter Juneblad, näringslivschef Umeå Kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag