Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Positiv befolkningsutveckling i Umeå

Befolkningsminskningen i Umeå under det första halvåret 2014 var 91 personer, vilket är den lägsta på många år. Det positiva utfallet, som beror på både ökad inflyttning och minskad utflyttning, gör att tillväxten på helår kan bli mycket god.

I vanlig ordning uppvisar Umeå förlust i befolkningstalet för första halvåret 2014. Det är ett mönster som ses i flera andra universitets- och högskoleorter. Förlusten beror främst på att färdigutbildade studenter flyttar när vårterminen slutar, vilket ger ett negativt flyttningsnetto.

När tillströmningen av nya studenter tar vid till höstterminsstarten, ökar befolkningen på nytt. Ökningen under höstterminen är vanligtvis betydligt högre än minskningen under våren.

Prognosen god

Under det första halvåret 2014 var inflyttningen den högsta på många år, medan utflyttningen var den lägsta. Det är i huvudsak utbytet mellan Umeå och övriga landet som förklarar siffrorna. Det positiva befolkningsutfallet tillsammans med ett högt söktryck till universiteten talar för en mycket god tillväxt under helåret 2014.

Antalet födda under första halvåret 2014 är det lägsta på många år. Antalet döda varierar inte så mycket och födelsenettot ligger runt genomsnittet. 

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Annalena Löfgren
bitr. planeringschef
Umeå kommun
090-16 12 42
070-342 76 77
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag