Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Samverkan för att minska arbetslöshet bland unga

Umeå och Vännäs kommun och Samordningsförbundet Umeå-Vännäs tecknat en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Umeå. Det för att samverka, för att minska arbetslösheten bland unga.

Syftet är att utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktig minska ungas arbetslöshet och öka ungdomars delaktighet i arbetskraften.

Ungdomstorget är navet och plattform för samverkan när det gäller insatserna. Ungdomstorget är en verksamhet som över tid skapat en samverkansarena. Medarbetare från de olika huvudmännen sitter samlokaliserade och samarbetar som team. Samarbetet är strukturerat och tar hänsyn till de förutsättningarna och de uppdrag som råder inom varje organisation. Ungdomstorget är finansierat av varje part, förutom de gemensamma delarna som finansieras av Samordningsförbundet.

Ungdomstorgets syfte är att tidigt erbjuda unga som är i behov av särskilt stöd en samordning. Av kartläggning, planering, uppföljning och insatser. I den processen ska man tidigt urskilja vilket eller vilka behov av rehabilitering och stöd individen har behov av. Förhoppningsvis förkortar detta vägen mot arbete. Samarbetet ska leda till långsiktigt hållbara lösningar genom att uppmuntra till hög delaktighet. Det ska också leda till en bra samhällsekonomi genom att erbjuda ett optimerat samhällsstöd och därmed en minskad konkurrens och/eller dubbelarbete.

Överenskommelsen gäller för perioden 2015-11-01 och tillsvidare.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag