Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Statlig upphandling topprankar Trimma från Umeå

Umeåföretaget Trimma topprankas i statlig upphandling. Det innebär att de blir förstaval för 250 myndigheter när de ska köpa in nytt beslutsstödsystem. Trimmas produkt INSIKT kan nu bli ännu mer spridd.

Umeåföretaget Trimma blev topprankat i Ekonomistyrningsverkets upphandling av beslutsstödsystem med sin produkt, INSIKT. Ramavtalet avropas av cirka 250 statliga myndigheter.

– Det är en enorm framgång att lyckas bli alla statliga myndigheters förstaval av beslutsstödsystem och det kommer att få flera stora, positiva konsekvenser för oss som företag, säger Andreas Forsberg, vd på Trimma.

250 myndigheter

Ramavtalet gäller från den 9 juli 2014 och löper över två år, med option på ytterligare 24 månaders förlängning. Förutom Trimma AB upphandlades även Hypergene AB och CGI Sverige AB som leverantörer. Det är totalt cirka 250 statliga myndigheter som kan avropa ifrån ramavtalet. Ekonomistyrningsverket bedömer att upp till 70 myndigheter kan vara intresserade av att avropa BI-system under avtalsperioden.

– Att bli rankad i topp är ytterligare ett erkännande för vårt långsiktiga arbete för att skapa landets ledande system för beslutsstöd, vi arbetar sedan tidigare med statliga kunder som Åklagarmyndigheten och Konsumentverket. Tack vare upphandlingen planerar vi att etablera kontor i Stockholm, nyrekrytera och göra ytterligare satsningar på produkten INSIKT, säger Andreas Forsberg, vd på Trimma AB.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag