Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Stort intresse att bygga på Tomtebo

Umeå kommun ska teckna avtal med fyra bostadsföretag om mark för totalt omkring 470 lägenheter på Tomtebo, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Fördelningen är preliminärt 350 hyresrätter och 120 bostadsrätter.

Intresset för markanvisning för bostadsbyggande inom kvarteren Älvdansen och Pysslingen på Tomtebo har varit ovanligt stort. Av 53 inbjudna bostadsföretag lämnade 20 in önskemål. Kommunen efterfrågade i sin inbjudan bland annat uppgifter om upplåtelseform, antal lägenheter, tidplan och idéer om hållbart byggande och förvaltande.

Snabbt genomförande

Kommunen har uttryckt ett behov av små hyresrätter, och vidare sätter kommunen värde på ett snabbt genomförande. Hänsyn har också tagits till detaljplanens förutsättningar och redan utbyggda kvarter i området. Efter utvärdering ska reservationsavtal tecknas med DAPcompactliving, Slättö Förvaltning, VNB/Cityfastigheter och Rekab/NNJ.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag