Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Teknikhuset rekryterar stort

Umeåföretaget Teknikhuset inleder hösten med en rejäl satsning då de ökar antalet anställda från 19 till 26 stycken.

– Vi vet vad det här nya gänget kan, det blir en bra matchning tillsammans med de vi redan har med befintlig personal, säger Susanne Österström Dahlqvist, vd för Teknikhuset, om de sju nya som nu äntrar Teknikhusets lokaler på Teg i Umeå. Rekryteringarna innebär att Teknikhuset går från 19 anställda till 26, en ökning på över 30 procent på ett bräde.

Susanne Österström Dahlqvist berättar att Teknikhuset under senare tid renodlat sin verksamhet, bland annat har flera bolag knoppats av.

– Nu satsar vi, vi har ett jättebra år bakom oss med nya kunduppdrag och nya möjligheter. Vi har mycket på gång och vill utveckla affärerna både lokalt och nationellt. Jag tror också att det kommer fler internationella uppdrag, säger en mycket förhoppningsfull Susanne Österström Dahlqvist.

– De nya medarbetarna har lång erfarenhet i branschen och vi förstärker på befintliga områden som SharePoint och .NET-utveckling som är vårt hantverk.

– Men vi breddar också med gedigen kompetens inom beslutsstöd och interaktionsdesign, berättar Susanne Österström Dahlqvist.

Breddar sin verksamhet

Teknikhuset har under de senaste åren gått från att vara en produktleverantör till att bli en plattformsoberoende helhetsleverantör av digitala tjänster med bred kompetens inom IT och digitalisering. Flera av de nya rekryteringarna ska ses som ett led i detta.

– Med de nya medarbetarna kommer vi att jobba än mer med kundernas verksamhetssystem och ledningssystem, fortsätter Susanne Österström Dahlqvist.

Bland de sju nya medarbetarna finns Eva Lund och Tommy Eriksson, tidigare Sogeti, som nu går in i ledningsgruppen för Teknikhuset. Eva Lund blir konsultansvarig projektledare medan Tommy Eriksson får rollen som dedikerad affärsutvecklare och kundansvarig.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag