Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå Biotech Incubator får jämställdhetspriset 2016

Umeå kommuns jämställdhetsutskott tilldelar Umeå Biotech Incubator, UBI, årets jämställdhetspris. Priset får de för sitt aktiva och framgångsrika arbete med att öka andelen kvinnor som äger/driver företag i inkubatorn.

– Vi är väldigt glada att denna del av vårt arbete lyfts upp och synliggörs. Det är ju något vi jobbat med länge och vi hoppas att de konkreta resultaten gör att vi kan inspirera även andra organisationer och företag, säger Jennie Ekbeck, VD på Umeå Biotech Incubator.

Jämställdhetspriset delas ut för fjärde året i rad. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma företag, organisationer och föreningar som arbetar med jämställdhetsfrågor. I år får inkubatorn Umeå Biotech Incubator priset för sitt arbete med att skapa förutsättningar för att fler kvinnor ska vilja äga och driva så kallade life science-bolag. Andelen kvinnor som äger/driver inkubatorbolag hos UBI har ökat från 12 procent 2012 till över 40 procent 2016. Resultatet har UBI uppnått genom att lyfta fram kvinnliga förebilder, fokusera på jämställdhetsintegrerad kommunikation och skapat nätverk för kvinnorna i inkubatorn.

– Genom att uppmärksamma goda exempel på aktivt jämställdhetsarbete hoppas vi att fler företag förstår vikten av att arbete med jämställdhet. Umeå Biotech Incubator är ett bra exempel på att företag kan uppnå de jämställdhetsmål de sätter genom att arbeta aktivt och smart, säger Emma Vigren (S), ordförande, jämställdhetsutskottet.

Jämställdhetsarbete ska vara långsiktigt och kunskapsbaserat, därför utgör jämställdhetspriset en kompetensutveckling som företaget själv får välja och som jämställdhetsutskottet bekostar.

Motiveringen lyder:

För ett arbete med aktiva åtgärder och tydliga resultat i andelen kvinnor som driver företag i inkubatorn tilldelas Umeå Biotech Incubator Umeå kommuns jämställdhetspris 2016.

Mer information:

Emma Vigren (S)
ordförande
jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-669 01 18
mejl

Jennie Ekbeck
VD
Umeå Biotech Incubator
090-15 49 77
mejl

Linda Gustafsson
jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-611 10 44
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag