Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå bland de bästa på hållbara transporter

Det blev en tredjeplats för Umeå i SHIFT 2019, Trivectors årliga undersökning av hur kommuner arbetar med hållbara transporter. Umeå utmärker sig särskilt för innovativa idéer för hållbar utveckling i projektet ”Den koldioxidsnåla platsen”.

Bara Lund och Stockholm kommer före Umeå, som har klättrat en placering sedan fjolårets undersökning och får samma poäng som Stockholm på andra plats.

– Hållbara transporter är en av flera förutsättningar för att kunna ställa om. Det här bekräftar att vi går åt rätt håll i vår ambition och vårt arbete för att bygga ett hållbart Umeå, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.

Skapa bra förutsättningar

Undersökningen SHIFT bygger på en enkät till de cirka 40 största städerna/kommunerna i landet. Svar på enkäten kompletteras med information från olika databaser och kommuner får poäng inom olika områden.

Det handlar bland annat om att göra det möjligt och ge bra förutsättningar för hållbara transportsystem, till exempel med utbyggd cykelinfrastruktur, hög kollektivtrafikstandard, låghastighetsgator, parkering och mobility management. Det handlar också om konkreta resultat i form av andel bilresor, trafiksäkerhet och luftföroreningar med mera. En ny del i undersökningen var kommunen som förebild, om kommunernas interna arbete med pendlande och arbetsresor.

Bonus för innovativa idéer

Bonuspoäng ges till städer som arbetar innovativt för framtiden och är en inspirationskälla för andra. Umeå får bonus för projektet ”Den koldioxidsnåla platsen”, med flera lyckade aktiviteter, till exempel ”Cykelstället”, en knutpunkt och mötesplats för cyklister i centrala Umeå och ”Bli bilfri”, en testgrupp med tio familjer som har provat att leva utan bil i tre månader.

– Vi har länge arbetat aktivt för att förändra beteenden och attityder när det gäller transporter. Nu blickar vi framåt och söker ny kunskap, vi försöker inte minst se helheten och planera både bebyggelse och transporter på ett integrerat och hållbart sätt, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun.

Mer information:

Läs mer om SHIFT 2019 på Trivectors webbplats

Läs mer om ”Den koldioxidsnåla platsen”: www.umea.se/CO2platsen

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag