Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå Energi installerar solceller på huvudkontoret

I början av oktober påbörjades installationen av solceller på Umeå Energis fastighet i centrala Umeå.

Installationen består av två anläggningar på fastighetens tak som nu är i drift, samt en solavskärmning där solcellerna ersätter markiserna över fönstren mot Västra Strandgatan, vilken kommer att installeras under första halvan av november.

Elen som solcellerna på fastigheten producerar kommer att förbrukas av fastigheten och bidrar på så sätt till att lösa det totala energibehovet.

 - Känns jättebra att vi gör den här typen av satsning på förnyelsebar produktion på vår egen fastighet. Dessutom testar vi en för oss ny typ av installation med en optimerare som gör att solcellerna kompenserar varandra vid skuggning och på så sätt höjer anläggningens totala produktion, säger Lena Ahlgren projektingenjör förnybar elproduktion på Umeå Energi.

Entreprenör i projektet är Solkompaniet.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag