Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå kommun delar ut jämställdhetspris till lokala företag

Umeå kommuns jämställdhetsutskott utlyser ett jämställdhetspris till företag i Umeå som på ett medvetet sätt arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor.

Jämställdhetspriset 2013 delas ut till ett företag i Umeå kommun som drivit ett förändringsarbete med ambitionen att gå från ojämställdhet till jämställdhet. Det kan till exempel handla om arbete riktat mot företagets kunder eller att ett jämställdhetsperspektiv integrerats i utvecklingen av nya produkter. Jämställdhetsarbetet kan även skett internt med fokus på exempelvis arbetsmiljö, könsfördelning i styrelsen eller fördelning av resurser, makt och inflytande mellan kvinnor och män.

– Vi vill uppmärksamma företag som arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån ett verksamhetsperspektiv, som sticker ut i sitt jämställdhetsarbete och som är goda exempel på företag som har tänkt på frågor om makt och kön i sitt dagliga arbete, säger Tamara Spiric (V), kommunalråd och ordförande i Umeå kommuns jämställdhetsutskott.

Nominering sker på Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/jamstalldhetspris, under perioden 26 juni–13 september. Priset är riktat mot företag i Umeå kommun och det slutgiltiga beslutet om vinnare tas av jämställdhetsutskottets ledamöter. Priset delas ut i slutet av året och det vinnande företaget får, utöver äran, kompetensutveckling i jämställdhetsfrågor för sina anställda.

Mer information:

Tamara Spriric (V)
kommunalråd
ordförande jämställdhetsutskottet
Umeå kommun
070-277 19 89
mejl

Jennie Brandén
vik. jämställdhetsstrateg
Umeå kommun
070-688 37 78
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag