Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå kommun storsatsar på elbussar

Umeå kommun köper in åtta nya elbussar och bygger två nya laddstationer, enligt ett beslut i styrelsen för Umeå Kommunföretag. De nya bussarna beräknas vara i trafik från och med vintertidtabellen 2014/15.

Kommunen har sedan i slutet av 2010 genomfört ett antal tester med fullelektriska bussar. Motiven är att komma till rätta med överskridandena av miljökvalitetsnormerna samt bullerproblem i centrum. Kommunens ambition att förtäta staden i de centrala områdena förstärker behoven av en mycket miljövänlig kollektivtrafik.

Lyckade tester

Testerna har slagit väl ut. Bussarna är varma och laddtekniken fungerar bra. Både elförbrukning och behovet av laddning är mindre än beräknat. Kommunen går nu vidare med ett fullskaligt demonstrationsprojekt på linjerna 6 och 9 samt del av flygbusstrafiken. För detta köps åtta nya elbussar in till subventionerat pris av företaget Hybricon. De nya ägarna till det tidigare konkursdrabbade företaget är mycket kapitalstarka industrialister.

Lösning på två problem

Att köra fullelektriska bussar i ett storskaligt projekt är världsunikt.

– Vi måste få ned luftföroreningarna i centrum. Med det här projektet genomför vi ett projekt i framkant för att lösa problemen. Samtidigt tar vi oss an bullerfrågan, säger Lennart Holmlund (S), ordförande i styrelsen för Umeå Kommunföretag.

Kommunägda bussar och laddstationer

De åtta elbussarna, varav tre är ledbussar och fem normalbussar, ersätter sju dieselfordon. Merkostnaden för driften är inledningsvis beräknad till 2,5 miljoner kronor per år. Ambitionen är att lösa merkostnaderna för Umeå Kommunföretag utan att belasta kommunens driftsbudget.

De två nya laddstationerna ska placeras i Röbäck respektive på Carlshöjd, och dessutom krävs en uppgradering av den befintliga laddstationen vid Umeå Airport. Bussarna och laddstationerna skall ägas av Umeå kommun.

– I och med att de är i kommunalt ägo, kan vi nyttja vår egen el, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i Umeå Kommunföretag.

Projektet omfattar omkring 20 procent av bussflottan. Om projektet går som planerat är tanken att i nästa steg gå över till elbussar på linjerna 1 och 8.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
styrelseordförande
Umeå Kommunföretag
090-16 12 01
070-550 47 85
mejl

Anders Ågren (M)
vice ordförande
Umeå Kommunföretag
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Fredrik Forsell
kollektivtrafikchef
Umeå kommun
070-632 77 51
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag