Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeås elever bland de bästa i landet i matematik, svenska och engelska

Umeå är bland de cirka 25 procent främsta kommunerna när det gäller kunskaper i matematik, svenska och engelska, som mäts i nationella ämnesprov. Umeå ligger i mittgruppen vad gäller resultaten av några faktorer som mäter elevernas upplevelser av skolan. Det visar Öppna jämförelser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort med fokus på elevernas motivation i grundskolan.

Resultaten för matematik för åk 3 och åk 6 visar att Umeå finns bland de 30 främsta kommunerna i riket medan i resultaten för svenska ligger Umeå bland de 60 bästa kommunerna. I länet är det Umeå och Vännäs som har de bästa resultaten sett till matematik för både åk 3 och åk 6. I länet är det Sorsele följt av Umeå som har de bästa resultaten sett till ämnet svenska för både åk 3 och åk 6.

Umeås kommunala grundskolor har långsiktigt arbetat med flera insatser för att utveckla de faktorer forskningen visar bidrar till skolframgång. Umeås resultat över åren visar en positiv trend på de flesta faktorer som mäter hur väl eleverna lyckas och hur de trivs och känner motivation i skolan.

— För oss är resultaten kända och det pågår en rad insatser för att förbättra måluppfyllelsen och resultatet. Bland annat förbättrad och varierad matematikundervisning och tidiga insatser i matematik och skriv- och läsförståelse. Läxhjälp i olika former och arbete för att skapa bra arbetsro, säger Gunnar Olofsson, biträdande verksamhetschef för- och grundskolan.

Umeå ligger på riksgenomsnittet i fem av de sju faktorer som SKL anser påverkar elevers skolframgång (åk 5). Ett exempel där Umeå ligger över riksgenomsnittet är att 75 procent av eleverna anser att ”skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer”. På frågan om ”lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det” ligger Umeå bland de kommuner som har lägre resultat. Umeå har där 91 procent positiva resultat mot riksgenomsnittet 93 procent. I Umeå får 84 procent av eleverna veta hur det går för dem i skolarbetet, medan riksgenomsnittet är 89 procent.

I Umeå genomförs undersökningar med alla elever vartannat år, därför finns inte årskurs 8 med i årets Öppna jämförelser. Resultat för högre årskurser finns först om en månad när sammanställning av den nyligt genomförda åk 7—9 enkäten är klara.

Mer information:

Mer information på SKL:s webbplats

Gunnar Olofsson
biträdande verksamhetschef
för- och grundskolan
Umeå kommun
070-327 84 74

Gabrielle Hultdin
kommunikatör
för- och grundskolan
Umeå kommun
070-345 12 33

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag