Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå universitets arkitektutbildning håller hög kvalitet

Umeå universitets arkitektutbildningar på kandidat- och masternivå håller hög kvalitet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i sin senaste utvärdering där arkitektutbildningar vid fyra lärosäten i Sverige granskats.

– Vi är mycket nöjda med tanke på att vår arkitektutbildning är landets nyaste och det är första kullen studenter som tagit examen som utvärderats av UKÄ, säger Staffan Andersson, prodekan vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat tolv utbildningar i arkitektur vid fyra av landets universitet och högskolor, Umeå universitet, Chalmers Tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds universitet. Samtliga examina har ansetts ha hög måluppfyllelse.

– Vår utbildning är inte bara den senaste i Sverige utan vilar till skillnad från de andra på en konstnärlig grund, säger Staffan Andersson. Ett särdrag som visat sig framgångsrikt och attraherar många sökande till våra utbildningar.

Fokus på studenternas efarenheter

De resultat som Universitetskanslersämbetet presenterar är utvärderade enligt en modell där fokus ligger på studenternas självständiga arbeten (examensarbeten). Övriga underlag är lärosätenas självvärderingar och studenternas erfarenheter, liksom enkäter till tidigare studenter.

Utbildningarna granskas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. UKÄ kontrollerar i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade resultaten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Mer information:

Staffan Andersson
prodekan
teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Umeå universitet
090- 786 79 45
072–541 14 33
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag