Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå utsett till Fairtrade City

Umeå har blivit diplomerat som Fairtrade City. Det innebär bland annat att såväl kommunen som ett stort antal näringsidkare och arbetsplatser ska erbjuda produkter med Fairtrademärkning.

Fairtrade är en produktmärkning som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Märkningen är internationell och finns i ett 20-tal länder i världen.

Fairtrade City är ett incitament för olika aktörer att inleda ett samarbete kring etisk konsumtion.

Diplomeringen av Umeå förpliktar kommunen att bland annat erbjuda Fairtrademärkta produkter eller motsvarande, till exempel frukt, kaffe, te och socker.

Butiker och andra

Dessutom ska det i Umeå finnas ett utbud av minst 80 Fairtrademärkta eller motsvarande fördelat i minst åtta dagligvarubutiker samt minst åtta kaféer, restauranger eller hotell som serverar Fairtrademärkt eller motsvarande kaffe.

Vidare ska minst 50 arbetsplatser konsumera minst en Fairtrademärkt eller motsvarande produkt, och tio av arbetsplatserna ska ha minst två produkter.

Mer information:

Ann-Margrethe Iseklint
folkhälsostrateg
Umeå kommun
090-16 16 80
070-644 15 57

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag