Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ungdomsjobben intressanta för arbetsmarknadsministern

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson besökte Umeå 4 december. Syftet med besöket var att informera sig om Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb och Ungdomstorgets verksamhet.

Bland annat fick hon träffa Alice Hjelm Rönnlund på Haga äldrecenter, som tillhör de 133 ungdomarna, som efter ungdomsjobbet fortfarande arbetar inom Umeå kommun.  Alice framhöll för ministern att hade det inte varit för ungdomsjobben så hade ett framtida arbete inom äldrevården inte varit ett alternativ. Men som det utvecklades, så har hon fått ett arbete som hon trivs med.

Hennes enhetschef, Ingrid Elmnert, såg fördelen med att ungdomsjobben varit ett utmärkt sett att skola in ny personal. När perioden var slut gick det att direkt rekrytera kompetent personal både till fasta tjänster och sommarvikariat.

Jimmie Schmoranz, som idag återfinns på Umeå kommuns kommunikationsfunktion, berättade även han sin historia om hur ungdomsjobbet var hans väg ut i arbetslivet som nyexaminerad från universitetet.

Informationsträffen avslutades med att Katarina Hansson, utvecklingsledare på Ungdomstorget, redogjorde för framgångsfaktorn som har inneburit den lyckade verksamheten hos dem, samlokalisering. Resurser från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns landsting och Umeå kommun samarbetar på Ungdomstorget, med teamarbete över myndighetsgränserna och tydlig ansvarsfördelning. En prisbelönt verksamhet som uppmärksammats i ute Europa.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag