Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Ungdomstorget i europeisk tävling

Ungdomstorget i Umeå tävlar om att vinna ett pris för de bästa och mest innovativa aktörerna från en lokal europeisk offentlig förvaltning. Priset heter EPSA (European Public Sector Award) och kommer att delas ut i november i den nederländska staden Maastricht.

Temat för priset är "Weathering the Storm: Creative Solutions in a time of Crisis”. Priset har skapats för att uppmuntra lokala myndigheteratt prövainnovativa sätt attlösa problempå och leverera tjänster,genom att konstruerabättre processer och genomnya strukturellalösningar isamarbete med samverkanspartners.

Ungdomstorgets grundidé är att erbjuda ungdomar ett samlat stöd från lokala myndigheter. Tanken är att underlätta servicen och skapa en skräddarsydd planering i samsyn tillsammans med individen.

Samverkan nyckel

Framgångsfaktorn för Ungdomstorget är samlokaliserad samverkan där resurser från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västerbottens läns Landsting och Umeå kommun samarbetar genom teamarbete och tydlig ansvarsfördelning.

Ungdomstorget erbjuder en gemensam arena där varje individ erbjuds stöd utifrån sina unika förutsättningar, vilja och behov. Medlet är samverkan där hälsoperspektivet möter arbetslinjen och målet är egen försörjning.

Utdelare av priset är European Institute of Public Administration (EIPA), centret för europeisk utbildning och utveckling av medlemsstaternas offentliga sektor.


Mer information:

Katarina Hansson
utvecklingsledare
Ungdomstorget
070-315 55 14
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag