Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Vitec snuddar vid en halv miljard

Med en omsättning på 492 miljoner kronor blev 2014 det hittills starkaste året för Umeåföretaget Vitec. Sedan år 2000 har omsättningen ökat med 20 procent i snitt per år.

Hacket 2013 då Vitec faktiskt backade något i omsättning är glömt. Med 2014 års bokslut visar Vitec att det var en tillfällig nedgång, som hade sina naturliga orsaker i en omställning av affärsmodell samtidigt som företaget avvecklade sin konsultverksamhet i USA.

Växte med 26 procent

Insatserna under 2013 verkar ha varit mycket positiva för företaget. Under 2014 växte omsättningen med 26 procent jämfört med året innan. Bytet av affärsmodell med en tydlig förflyttning från traditionell licensförsäljning mot en abonnemangsbaserad modell har ökat andelen repetitiva intäkter och därmed även rörelsemarginalen.

Lars Stenlund, vd för Vitec, ger en bakgrund till de starka siffrorna i en kommentar till bokslutet.

– Vitecs tillväxt är förvärvsdriven. Sedan 1998 har vi gjort drygt 20 förvärv av lönsamma, väl fungerande, vertikalt starkt nischade programvarubolag med en betydande andel repetitiva intäkter, säger Lars Stenlund.

Fortsatta förvärv

– Vi avser att fortsätta växa genom förvärv och med fokus på Norden har vi idag en prospektlista på cirka 100 intressanta programvarubolag, vars samlade omsättning överstiger 4 miljarder. Det pågår ständigt en aktiv dialog med ett tiotal av dessa och vi ser goda förutsättningar till fortsatta förvärv, säger Lars Stenlund.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag