Två elever på väg till skolan och börja förskoleklass.

Sök skola senast 22 januari

Har du barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7? Nu går det att lämna önskemål om vilken skola barn ska gå i. Registrera önskemål om skola i e-tjänsten som är öppen 7–22 januari.

Rangordna önskemål i e-tjänsten

Ni kan välja att rangordna tre önskemål av skolor. Registrera er rangordning av önskemål även om ni har ställt ert barn i kö till fristående skola eller söker plats både till kommunal och fristående
skola. Om ert barn inte får skolplacering på någon av era önskemål placeras ert barn på en skola utifrån relativ närhet.

Barnet får en skolplacering även utan ansökan

Alla elever som är folkbokförda i Umeå kommun och ska börja förskoleklass eller årskurs 7 får en skolplacering, även om ni som vårdnadshavare inte registrerar några önskemål under sökperioden. Ditt barn blir då placerad på en skola i närområdet eller dit skolskjuts ordnas.

Om ert barn går i årskurs 6 på en skola som har högstadium, och vill fortsätta där, behöver ni inte göra en ansökan. Barnet har då en garanterad plats på denna skola.

Mer information

E-tjänsten och mer information om skolplacering finns på www.umea.se/sokaskola.

Sidan publicerades