Kartbild över Hovrättsgatan 3 dit Pedagogiska placeringsenheten har flyttat.

Vi finns i samma byggnad som Skogsstyrelsen, bredvid Hovrätten.

Pedagogiska placeringsenheten har flyttat

Pedagogiska placeringsenheten har flyttat från Renmarkstorget till nya lokaler på Hovrättsgatan 3. Vi hanterar placeringar på fritidshem, grundskola, förskola och pedagogisk omsorg i Umeå kommun och svarar på frågor från dig som vårdnadshavare.

Kontakt

Du kan besöka oss måndag–fredag kl 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via mejl ppe@umea.se eller via telefon måndag–fredag, klockan 10.00–12.00.

Förskola, pedagogisk omsorg, fritids
090-16 66 56

Ansökan grundskola
090-16 66 50

Sidan publicerades