Distansundervisning för gymnasieskolan

Regeringen har, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, fattat beslut om fortsatt distansundervisning för alla gymnasieeleverlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (gäller inte gymnasiesärskolan). Rektor beslutar om vad som gäller för respektive verksamhet, kontakta respektive skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.

Sidan publicerades