Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå. Vill mer.

Umeå är en framgångsrik stad. Vi har vuxit mer än de flesta andra svenska städer under 2000-talet. Men det är absolut inte läge att slå sig till ro. Konkurrensen från andra platser är tuff. Och i ett globalt perspektiv är vi en liten plats. Därför måste vi alltid anstränga oss lite mer för att kunna hävda oss. Därför satsar vi nu på ett långsiktigt varumärkesarbete som ska stärka vår position som en attraktiv plats i norra Europa.
 
Globaliseringen och den snabba tekniska utvecklingen har ställt saker och ting på spets när det gäller platsmarknadsföring. I dag tävlar Umeå mot hela världen när vi ska locka till oss nya invånare, studenter och företag och skapa ekonomiska förutsättningar för ett gott samhälle. Det håller därför inte att luta sig tillbaka. Vi måste vara på tårna hela tiden. Annars blir vi omkörda. Så tuff är konkurrenssituationen.

Vårt utgångsläge är bra. Umeå är en öppen och nytänkande universitetsstad som erbjuder stora möjligheter och ligger i topp inom områden som till exempel damfotboll, forskning, IT, bioteknik, kultur och verkstadsindustri. Om vi alla tillsammans kan fortsätta jobba hårt för stadens bästa finns stora chanser att vi kommer att utvecklas i positiv riktning.

Huvudbudskapet i vårt varumärkesarbete är att det är vår vilja som är Umeås stora möjlighet och starkaste attraktionskraft. Vi vill växa. Vi vill bli bättre. Vi vill mer. Svårare än så är det inte.

Umeå. Vill mer.


I Umeå finns det mycket som vi kan vara stolta över. Vi ligger till exempel i topp när det gäller damfotboll, forskning, IT, bioteknik, kultur och verkstadsindustri. Och vi har vuxit mer än de flesta andra svenska städer under 2000-talet. Men framgång är färskvara. Om vi nu bara skulle stanna upp och vara nöjda skulle vi snabbt bli omkörda. Vi måste vilja mer. Inom alla områden. Bara så kan vi fortsätta utvecklas och stärka vår position som en attraktiv plats. Detta resonemang är bakgrunden till att vi valde "Umeå. Vill mer". som devis för vårt långsiktiga varumärkesarbete.

Varumärket Umeå — väl förankrat


Vi startar vårt långsiktiga varumärkesarbete med ett grundligt bakgrundsarbete. Vi har frågat umeborna, profilerna och opinionsbildarna om deras bild av Umeå. Anledningen är enkel: det är du, jag och alla andra som bor här som formar framtidens Umeå. Ju fler som engagerar sig för stadens bästa, desto större är chansen att vi lyckas. Det är med andra ord du, jag och alla andra umebor som bygger varumärket Umeå. Det är vi tillsammans som laddar Umeå med värderingar och känslor. Och det är vi tillsammans som kan förstärka den positiva utveckling som redan sker i Umeå.
 

Våra tankar

Vi som samverkar i arbetet med varumärket Umeå är kommunen, universiteten och näringslivet i Umeå. Det du ser på dessa sidor är en sammanfattning av hur vi gemensamt ser på framtiden.

Vill du veta mer?
Kontakta Umeås marknadschef Anna Olofsson på 090-16 32 14 (direkt).

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag