Information till företag med anledning av coronavirus

Coronapandemin har slagit hårt ekonomiskt mot företag och näringsidkare. Här hittar du information om initiativ och åtgärder Umeå kommun genomför för att mildra dessa negativa effekter.

Företagshälpen

Ett initiativ som drivs av Företagarna Umeå och Umeå kommun, Näringsliv som tillsammans erbjuder rådgivning till företag för att minska ekonomiska konsekvenser av det nya coronaviruset.

Läs mer om företagshjälpen

Kontakta företagsakuten: umea@foretagarna.se

Business Sweden

Business Sweden erbjuder snabb och kostnadsfri rådgivning till svenska företag med internationell verksamhet.

Kontakta Business Sweden:

melker.persson@business-sweden.se
070-382 20 47

katharina.saalo@business-sweden.se
070-371 95 82

Frågor och svar för företag/leverantörer

Frågor och svar för företag

Frågor och svar för leverantörer till kommunen

Kommunens åtgärder

 • Ingen avgift för torghandel från 1 maj till och med 31 december 2020
 • Ingen avgift för uteserveringar från 1 maj till och med 30 september 2020 (gäller även restaurangbåtarna)
 • Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som drabbas av ekonomiska effekter
 • Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som har skapats på nationell och regional nivå
 • Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta
 • Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt
 • Prioritering av verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
 • Möjlighet att ansöka om tidigarelagt uteserveringstillstånd som är avgiftsfritt fram till 1 maj
 • Föreningar som har elitsponsringsavtal med Umeå kommun ges möjlighet att omedelbart fakturera för hela sponsringsbeloppet, oberoende av måluppfyllnad gällande de avtalspunkter som i normalfall utvärderas efter säsongsavslut
 • Riktat stöd till företagsinkubatorn Expression för att fortsätta och utveckla arbetet med att skapa förutsättningar för framtidens handel
 • Umeå kommun låter arrangörer behålla utbetalda medel för event som inte blir av och upptar en diskussion om hur vi kan stötta kommande event som ännu inte har fått utbetalning
 • Samla resurser för att skapa förutsättningar för att snabbt komma igång med aktiviteter och event när vi åter igen vill och kan mötas, uppleva och umgås
 • När Umeå kommun är hyresvärd eller leverantör av tjänst följs branschrekommendationer och individuella samtal förs med hyrestagare eller köpare av tjänst.
 • Umeå kommun och de kommunala bolagen ska så långt det är möjligt behålla investeringstakten för planerade byggen och underhåll, samt se över möjligheten till att tidigarelägga vissa projekt.

Vill du hjälpa till?

Har du idéer om hur vi tillsammans kan stärka det lokala näringslivet under coronapandemin?

Hör av dig till Umeå kommun: naringsliv@umea.se

Mer information

Myndigheternas information om tillfälliga ändringar i lagar och regler för företagare: www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du som bor i Västerbotten få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag: www.verksamt.se/web/vasterbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företag i akut behov av tillfällig personal kan söka via kandidatbanken hos: Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades