Äldrenämnden, protokoll, 2020-12-17

Protokoll för äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2020-12-17

Paragrafer:
§ 100-109

Anslag publicerades:
2020-12-23

Anslag avpubliceras:
2020-01-15

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Kontakt:

Emil Fridolfsdahl

nämndsekreterare

090-16 18 21

emil.fridolfsson@umea.se

Mer information

emifri04 är av typen sv:simpleUser, måste vara en sv:page
Sidan publicerades