Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Byggnadsnämnden, protokoll, 2020-11-18 § 396-397

Protokoll för byggnadsnämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2020-11-18

Paragrafer:
§ 396–397

Anslag publicerades:
2020-11-19

Anslag avpubliceras:
2020-12-11

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, sekreterarens tjänsterum Kuben vån 3


Mer information

Sidan publicerades