Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-12-21

Protokoll för kommunfullmäktiges möte är justerat.

Datum för möte:

2020-12-21

Paragrafer:

§ 217–261

Anslag publicerades:

2020-12-30

Anslag avpubliceras:

2021-01-21

Förvaringsplats för protokoll:

Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:

Kommunfullmäktiges protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades