Lämna synpunkter på fördjupad översiktsplan för Sävar

Umeå kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för Sävar. Planförslaget är på utställning och du kan lämna synpunkter senast 15 mars 2021.

Planens inriktning är att med utgångspunkt i ett stationsläge för Norrbotniabanan möjliggöra attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet i Sävar. I linje med kommunens övergripande mål ska detta ske genom en hållbar tillväxt. Läs mer om vad det innebär på www.umea.se/plansavar.

Granska planen

Planförslaget är på utställning fram till 2021-03-15.

Planhandlingarna omfattar

  • Fördjupad översiktsplan för Sävar inklusive MKB - Utställningshandling
  • Plankarta
  • Samrådsredogörelse 1 och 2

Handlingarna finns här:

  • Umeå kommuns webbplats, www.umea.se/plansavar
  • Stadshuset, Skolgatan 31A, receptionen
  • Stadsbiblioteket (Väven), plan 3, kommunhörnan, (ingång från Storgatan).
  • Biblioteket i Sävar

Lämna synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan, lämna dem skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

  • Fyll i formuläret på projektsidan www.umea.se/plansavar
  • Skicka mejl till elin.lindqvist@umea.se
  • Skicka post till Umeå kommun, Övergripande planering, 901 84 Umeå

Ange dina kontaktuppgifter och märk brev och mejl med ”FÖP Sävar”.

Lämna dina synpunkter senast 15 mars 2021.

Sidan publicerades