Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en samverkansgrupp med kommunpolitiker och representanter från Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Folkhälsorådets uppgift är att planera ett strategiskt folkhälsoarbete och sprida kunskap om folkhälsoarbete i kommunen och ta initiativ till nya satsningar för att en god hälsa ska uppnås. Medlemmar i folkhälsorådet ska bidra med sina erfarenheter och kunskaper utifrån de områden de är verksamma inom.

Reglemente för folkhälsorådet

Sidan publicerades