Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeås vision 2050

Investera och etablera i Umeå!

Umeå är norra Sveriges ledande tillväxtort och är en av Sveriges snabbast växande platser. Här hittar du mer information om Umeås tillväxt och planer för framtiden

Umeå har under de senaste 50 åren vuxit med rekordfart, vilket har resulterat att vi har mer än fördubblat vår befolkning, och är i dag Sveriges 11:e största stad med över 125 000 invånare.

Umeå är norra Sveriges ledande industriort med stora världsledande exportföretag och vi har även en stor och växande tjänstesektor med spjutspetsföretag inom IT och bioteknik.

Två universitet finns i staden med över 30 000 studenter tillsammans och Umeås befolkning är en av Sveriges yngsta med en medelålder på cirka 39 år.

Förslag till ny bebyggelse på Liljansberget, en del av den s.k. Universitetsstaden. Skiss: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Planerade projekt

Det finns långtgående planer för flera större nybyggnadsprojekt i Umeå.
Här när några exempel:

Tomtebo strand: I ett strategiskt läge – mellan Tomtebo och Universitetsområdet, och med ca 3 km till Umeå centrum planeras en ny stadsdel som till ytan är jämförbar med centrala Umeå. Här kommer att byggas ca 3 000 nya bostäder och 10 000 kvm verksamhetslokaler, med hög ambition avseende hållbarhet ur alla aspekter.

Norra Ön: Ön har ett unikt läge mitt i Umeälven, med närhet till centrum, campusområden, flygplats och tågstation. Här planeras över 2 500 bostäder vilket gör det till ett av Sveriges intressantaste stadsbyggnadsprojekt. Planen är att bygga på Ön i etapper med en beräknad start efter 2022.

Olofsdal: En helt ny stadsdel i nära anslutning till universitets- och sjukhusområdet där det framförallt planeras för bostäder men även kommersiella ytor.

Södra ön: Mindre än en km från Umeå flygplats med närhet till sjukhus, köpcentrum och universitetsområdet och bra kommunikationer skapas ett område för Umeås växande näringsliv och företag.

För mer detaljerad information om fler framtida tillväxtområden, se Umeå kommuns webbplats för mark- och exploateringsfrågor.

Vision 2050, en hållbar storstad

Umeå kommun har en ambitiös vision att innan år 2050 ha en befolkning på 200 000 invånare. Det är en utmaning att planera för en kraftig tillväxt och samtidigt styra utvecklingen mot en långsiktigt hållbar stad ur ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv.

Gestaltning av norra Ön

I Umeå vill vi bygga mer stad. Ambitionen är att de centrala stadsdelarna skall växa på höjden och förtätas, istället för att staden skall växa på bredden. Genom en förtätning och vitalisering minskar vi beroendet av transporter. Flera idag pågående projekt bygger på just denna ambition, att bygga på höjden och förtäta den befintliga miljön.

Även de nya stadsdelar som planeras skall ha hög täthet och flera intressanta områden i närheten av centrala Umeå är både under byggnation eller projekteras.

Läs mer om övergripande strategier för Umeås tillväxt

Vill du veta mer?

Kontakta då någon utav oss:

Peter Juneblad
näringslivschef
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Malin Lagervall
planeringschef
090-16 14 38
malin.lagervall@umea.se

Fredrik Strinnholm
etableringschef
090-16 32 17
fredrik.strinnholm@umea.se

Helen Nilsson
mark- och exploateringschef
090-16 23 56
helen.nilsson@umea.se

Per Westergren
mark- och exploateringsingenjör
070-557 10 22
per.westergren@umea.se

Frida Lindström
mark- och exploateringsingenjör
070-380 12 56
frida.m.lindstrom@umea.se

Maria Wetterlöv
kommunikatör, Tomtebo strand
090-16 23 12
maria.wetterlov@umea.se

Anna Olofsson
marknadschef
070-652 06 56
anna.olofsson@umea.se

Nils Håkansson
marknadsassistent
076-777 35 36
nils.hakansson@umea.se

Kranar

Korta fakta om Umeå:

Befolkning: 127 119

Befolkningsutveckling
1986–2018: +49 procent

Medelålder: 39 år

Antal företag: cirka 14 000

7:e plats på Svefa Fastighetsindex 2019

Politiskt mål om 2000 nya bostäder/år

Umeå växer - se aktuella projekt

Arkitekthögskolan i Umeå

Sveriges nyaste arkitekthögskola

År 2009 invigdes Sveriges fjärde, och samtidigt nordligaste, arkitekthögskola som placerades hos Umeå universitet.

Sedan hösten 2010 är utbildningen inhyst i det nya Konstnärliga campuset vid Umeälvens strand mitt i centrala Umeå.

Arkitekthögskolan byggs successivt upp som ett internationellt laboratorium för experimentell arkitektur, där både undervisning och forskning kommer att bedrivas och har totalt 250 studieplatser.

Umeå universitets arkitektutbildning utmärker sig genom att bygga på både vetenskapliga, konstnärliga och professionella lärandemål med en internationell profil.

Konstnärligt campus är ett av Umeås senaste färdigställda nybyggnationer och är uppbyggt för att bli ett kreativt centrum i världsklass.

Läs mer om Konstnärligt campus


Nätverket för hållbart byggande

Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat

År 2008 bildades i Umeå ett nätverk bestående av företag, organisationer och myndigheter som tillhör alla länkar i byggkedjan.

Medlemmarna kan, förutom i sina egna verksamheter, genom sitt engagemang i nätverket tillsammans arbeta för ett mer hållbart byggande och förvaltande. Sandåkern är ett av de projekt där nätverket är involverat,

Målet är att Umeåregionen år 2020 ska vara ledande i världen när det gäller hållbart byggande och förvaltande i kalla klimat.

Läs mer om nätverket

NLC

Ledande logistiknav i norra Skandinavien

Umeå är det naturliga transport- och logistiknavet för norra Skandinavien och stora investeringar görs i ny infrastruktur där intermodalitet är ledstjärnan och effektivitet målet.

Med Botniabanan, ny kombiterminal, ny logistikpark, ny ringled och utbyggd hamn stärker Umeå sin roll som nod i det nordiska transportsystemet.

Dessutom har Umeå Sveriges sjätte flygplats med nästan 1 miljon passagerare årligen och från Umeå går det 15 flighter till Stockholm varje dag.

Läs mer om Nordic Logistic Center

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag