Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bygga i Umeå

Umeå expanderar. Umeå har framtiden för sig och många vill komma hit och växa.

Här finns såväl expansionsmöjligheter för din verksamhet som lokaler för små och stora företag. Och det byggs hela tiden efter nya förutsättningar och behov!

Umeå kommuns mark- och exploateringsavdelning upplåter mark för bostäder och verksamheter på kommunal mark.

Nedan kan du hitta mer information inför byggandet.

Mark- och exploateringsavdelning

Bygglov och andra lov

Lantmäteri

Mer information från Umeå kommun

  

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag