Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Aktuellt läge, utbildning

Utbildningsförvaltningen följer rekommendationer och direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten och arbetar kontinuerligt med att följa myndigheternas skärpta allmänna råd (gäller till och med 8 december 2020) och vidta försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro. Så här påverkar Coronaviruset förskola, grundskola och gymnasieskola, och så här agerar Umeå kommun utifrån rådande läge.

Arbetssätt och arbetsformer anpassas

Folkhälsomyndighetens råd är fortfarande att symtomfria barn och elever ska vistas i förskolan och skolan. Region Västerbottens särskilda råd är också familjekarantän när det finns en medlem i familjen/hushållet som är positiv för covid-19 så ska hela familjen stanna hemma från arbete och förskola/skola oavsett ålder, läs mer längre ner på sidan. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Förskolor och skolor följer de allmänna råden om att tvätta händer, hålla distans och vara hemma om man är sjuk, även vid minsta symtom. Förskolan och skolan arbetar för att undvika större grupper, hålla avstånd och schemalägga måltider utspritt samt genomföra digitala utvecklingssamtal.

Vårdnadshavare som följer sitt barn till förskola/skola ska i första hand hämta och lämna utanför förskolan och skolans lokaler och hålla avstånd till andra. Vid speciella behov av att samtala med personalen ska kontakt först ske per telefon.

Verksamhet som ska pausas/ställas in under tiden med hårda restriktioner

Under tiden med hårdare restriktioner ställs alla skolaktiviteter som kräver kollektivtrafik in. För skolor/klasser som har skolämnen som kräver lokaler på annan plats, och i normala fall nyttjar kollektivtrafik, ombeds rektor att beställa egen buss. Exempelvis är simundervisningen i grundskolan pausad och PRAO för grundskolan sker istället i form av arbetslivsorienterade aktiviteter.

Delvis fjärr- och distansundervisning återinförs på de kommunala gymnasieskolorna. Eleverna ska vara hemma var tredje vecka enligt ett rullande schema för varje årskurs. Beslutet gäller från 18 november 2020 och i första hand till och med 20 januari 2021.

Städning på förskolor och skolor

Umeå kommuns städverksamhet följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för städning. I förskolor, fritidshem och skolor torkas golv och kontaktytor regelbundet. Toaletter städas varje dag. Har du önskemål om mer information kontakta kommunens städservice.

Familjekarantän vid smitta

När det finns en medlem i familjen/hushållet som är positiv för covid-19 så ska hela familjen stanna hemma från arbete och förskola/skola oavsett ålder.

Grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om någon ytterligare i familjen blir sjuk i symtom som vid covid-19, så rekommenderar vården provtagning.

  • Barn i ålder 0–5 år provtas enbart efter bedömning av läkare.
  • Barn i ålder 6–12 år provtas i Umeå kommun med stöd av vårdpersonal på Hälsocentralerna.
  • Barn/ungdomar i ålder 13 år och äldre kan provtas via egentest. Elever i gymnasieskola och studerande på vuxenutbildningen omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan om de bor tillsammans med någon som har covid-19.

Hur länge barn i förskola/skola bör stanna hemma vid sjukdomssymtom, även lättare symtom, där ingen i hushållet har bekräftad covid-19

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till förskola/skola. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till förskola/skola kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet.

Barn 6 år och uppåt samt vuxna med sjukdomssymtom rekommenderas att provtas för covid-19 och följa råd för om svaret är positivt eller negativt, se 1177.se. Om man inte provtas, trots symtom i mer än ett dygn, ska man stanna hemma i minst 7 dagar innan man återgår till förskola/skola. Barn i förskoleålder rekommenderas inte att testas vid symtom på covid-19.

De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndighetens råd om du eller någon i familjen är sjuklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Vid frågor, kontakta rektor på aktuell enhet. Du hittar alla kontaktuppgifter på: www.skola.umea.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerades