Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Antikroppstest

Region Västerbotten erbjuder medarbetare i vård- och omsorgsnära yrken provtagning för antikroppar mot Covid-19 under ett antal veckor med start 14 september. Det gäller

 • anställda inom äldreomsorgsförvaltningen och stöd och omsorgsförvaltningen, såväl tillsvidare som visstids och vikarier.
 • utförare av hemtjänst, äldreboende samt LSS-boende i Umeå kommun. 

Syfte med provtagningen

 1. Individen får kännedom om genomgången sjukdom och eventuell immunitet.
 2. Bidra till att skapa förståelse och överblick av smittoläge och var i pandemin vi befinner oss i Västerbotten.

Att ta testet är frivilligt, men vi hoppas att du tar vara på möjligheten.

Så här går testet till

 • Provtagningen sker på den ort/i den stadsdel du jobbar av personal från regionen.
 • Testet innebär ett blodprov i armen och tar ca 3 minuter.
 • Regionen meddelar dig ditt individuella provsvar via brev.
 • Verksamheten får provsvaren antingen per boendeenhet eller för ett större område, beroende på hur arbetsplatskoderna är upplagda.

Du som tar testet

 • ska vara symtomfri vid provtagningstillfället.
 • ska kunna visa upp legitimation (t.ex. körkort, pass).
 • ska ange din arbetsplatskod.
  Ta gärna reda på koden i förväg, fråga din chef vilken kod som gäller för din arbetsplats.

För dig som är anställd av Umeå kommun

Du som jobbar provtagningsdagen tar testet under arbetstid. Du som är ledig erbjuds att komma in och ta testet men får ingen kompensation för det.

Information till chef

Använd samma arbetsplatskod som vid egenprovtagning, lista finns i teamet "Samordning socialtjänsten Corona".

Var och när sker provtagningen

Provtagningen utförs i de flesta fall klockan 9–14.45 med lunchstängt 12–13, enligt tabellen nedan. Uppgifterna kompletteras allt eftersom.

Du som är i tjänst

Prata gärna ihop dig med dina kolleger så att ni går olika tider.

Du som jobbar natt

Kom under senare delen av eftermiddagen.

Förutom regionens personal finns en värd på plats som ansvarar för det praktiska och ser till att saker sker smidigt och säkert. Var beredd på att bli ombedd av värden att återkomma senare om det tillfälligt är lång kö.

Om det blir högt tryck på en viss plats, kan det bli aktuellt för provtagningspersonalen att återkomma för ett uppsamlingsheat.

Schema för antikroppsprovtagning

Scehma för antikroppsprovtagning

Ort/stadsdel

Datum

Tid

Lokal/plats

Övrigt


Sidan publicerades