Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Information om coronavirus: Skärpta råd i Västerbotten

Följ skärpta lokala råd från Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten. Gör vad du kan för att hjälpa till att bromsa den ökande spridningen av covid-19 i länet. Ditt val gör skillnad!

Har du frågor?

Här är mer information, frågor och svar om coronavirus från Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten, Umeå kommun och andra myndigheter. Länkar, frågor och svar kompletteras och uppdateras efterhand.

 • Klicka för att komma till ett avsnitt eller skrolla ner.

Barn och utbildning

Ekonomi

Jobb och företagande

Omsorg och hjälp

Hemtjänst

Vård- och omsorgsboende

Trafik och resor

Uppleva och göra

Ring 1177 (Vårdguiden) eller 113 13 (SOS Alarm) för att få svar på frågor.

Det kan vara hög belastning på dessa nummer så sök i första hand information på webben:

Information från myndigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.krisinformation.se)

Information från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Information från 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.1177.se)

Information från UD om resorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.regeringen.se)

Information till företag/leverantörer

Smittskydd och trängsel på matställen

Stöd via telefon för att hantera stress och orolänk till annan webbplats (www.rodakorset.se)

Stöd, råd och tips för psykisk hälsa vid krislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.uppdragpsykiskhalsa.se)

Information för barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.1177.se)

Skydda dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Läs på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självskattningstest för coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Du som har symtom kan testa om du kan ta hand om symtomen själv eller om du behöver söka vård.

Ja, testa dig om du har symtom, även lindriga. Men, testa dig inte om du är frisk, för säkerhets skull. Resurser för att testa ska bara användas i fall det behövs.
Hur testar jag mig för covid-19?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undvik trängsel på restauranger, krogar, kaféer och barerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Ansvarig för verksamheten ska se till att det finns rutiner som gör risken för smittspridning så liten som möjligt.

När Miljö-och hälsoskydd får in klagomål om trängsel på restauranger, kaféer med mera utreds det. Sedan meddelar vi smittskyddsenheten, Region Västerbotten. Smittskyddsläkaren kan i samråd med Umeå kommun fatta beslut om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven.

Mejla till miljoochhalsoskydd@umea.se om du har klagomål på att en verksamhet inte efterlever råden från Folkhälsomyndigheten.

Förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.regeringen.se)

Coronavirus – det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.forsakringskassan.se)

Information om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab

Umeå kommun ser till att skyddsutrustning kan användas där den behövs. Vi arbetar också aktivt och i samarbete med andra aktörer för att säkerställa tillgång till skyddsutrustning även i fortsättningen.

Ja, men dela bara bekräftad information, till exempel från myndigheter. Var källkritisk och dela inte osäker information som du inte vet är korrekt. Då hjälper du till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) har nationellt ansvar för smittskyddsfrågor. Region Västerbotten, Umeå kommun och andra aktörer i Västerbotten följer händelseutvecklingen, tar ansvar och samverkar för att hantera läget och minska påverkan på samhället.

Barn och utbildning

När det finns en medlem i familjen/hushållet som är positiv för covid-19 så ska hela familjen stanna hemma från arbete och förskola/skola oavsett ålder.

Grundregeln är att man är hemma i sju dagar från den sjukes provtagningsdatum. Om någon ytterligare i familjen blir sjuk i symtom som vid covid-19, så rekommenderar vården provtagning.

 • Barn i ålder 0–5 år provtas enbart efter bedömning av läkare.
 • Barn i ålder 6–12 år provtas i Umeå kommun med stöd av vårdpersonal på Hälsocentralerna.
 • Barn/ungdomar i ålder 13 år och äldre kan provtas via egentest. Elever i gymnasieskola och studerande på vuxenutbildningen omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan om de bor tillsammans med någon som har covid-19.

Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver man stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till förskola/skola. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver man stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till förskola/skola kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet.

Barn 6 år och uppåt samt vuxna med sjukdomssymtom rekommenderas att provtas för covid-19 och följa råd för om svaret är positivt eller negativt, se 1177.se. Om man inte provtas, trots symtom i mer än ett dygn, ska man stanna hemma i minst 7 dagar innan man återgår till förskola/skola. Barn i förskoleålder rekommenderas inte att testas vid symtom på covid-19.

De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Folkhälsomyndighetens råd om du eller någon i familjen är sjuklänk till annan webbplats

Nej, undantag från den regeln gäller fram till den 7 januari 2021.

Ja, undantag från att börja det datum man fått plats gäller fram till den 7 januari 2021.

Måltidsservice följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som gäller offentliga restauranger. Alla gäster uppmanas att tvätta händerna före och efter måltid, hålla avstånd och undvika trängsel och köbildning vid hämtning av mat och dryck.

För att minska risken för smittspridning hämtas sallader och grönsaker huvudsakligen i serveringslinjen för att köerna ska flyta smidigare. Bestick i serveringen och i bufféerna byts ofta och kontaktytor torkas regelbundet med desinfektionsmedel. Måltidspersonalen portionerar inte mat till elever/barn då det inte bedöms vara nödvändig utifrån Folkhälsomyndighetens bedömning.

Utbudet av lunch/mellanmålsalternativ är färre och det finns ett alternativ till Dagens i stället för två. Vilka maträtter som serveras kan påverkas av rådande omständigheter. Vegetariska rätter kan serveras flera dagar i veckan och maträtter återkommer oftare i menyn. Specialkost och vegetarisk kost kommer att fortsätta erbjudas till de som behöver.

Umeå kommuns gymnasieelever som delvis får undervisning på distans erbjuds att beställa och hämta skollunch på sin skola.

Med anledning av de kraftigt skärpa allmänna råden i Västerbotten har utbildningsdirektören beslutat att all simundervisningen pausas från 11 november till den 8 december, eller så länge de striktare restriktioner gäller.

Syftet är att minska smittspridningen och undvika onödiga sociala kontakter och resande i kollektivtrafiken för eleverna när det gäller Coronaviruset. Vi vill också undvika möten främst mellan olika elevgrupper från olika skolor vilket ökar risken för smittspridning.

Beslutet är gemensamt för alla kommunala skolor. Simundervisning återupptas när de skärpta råden upphävs. När simningen återupptas kommer inte alla elever och klasser att få simma utan en prioritering kommer att göras och en successiv återgång kommer att ske.

Du som vårdnadshavare får information från ditt barns skola när simundervisning är aktuellt igen.

Vid permittering behåller barnet sin vanliga heltidplacering i förskolan. Rektor beslutar om vistelsetid i samråd med vårdnadshavaren.

Följ Folkhälsomyndighetens råd om hur du ska skydda dig själv och andra mot smitta.

De riskgrupper som befinner sig i eller kommer i kontakt med förskole- eller skolmiljö uppmanas i första läget kontakta sin läkare för råd om hur de ska skydda sig från smitta.

Om det innebär att det måste anpassas runt skolgång och undervisning på något sätt så behöver rektor och vårdnadshavare samråda och med hänsyn till de medicinska aspekterna försöka hitta lösningar som är gångbara, även över tid, och som gör att eleven kan genomföra sin skolgång på något sätt.

Om ett barn, en elev eller personal insjuknar under dagen i förskolan/skolan så ska den personen gå hem så snart som möjligt. Gäller det ett barn eller elev tar personalen kontakt med vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Det är svårt att på symtom avgöra om sjukdom är influensa, covid-19 eller annan luftvägsinfektion men rektor informerar pedagoger, vårdnadshavare och övrig personal om det går luftvägsinfektioner i förskolan eller skolan och påminner om vikten av att stanna hemma om man har mindre symtom eller är sjuk. Friska barn och elever kan gå i skolan som vanligt.

Om smittan är konstaterad via provtagning i sjukvården har behandlande läkare, enligt Smittskyddslagen, en skyldighet att påbörja smittspårning. Förskolan eller skolan genomför inte på egen hand någon smittspårning. Rektor informerar vid bekräftad smitta i verksamheten utifrån beslut/direktiv från smittspårare vid Smittskyddsenheten. Rektor informerar inte kring enskilda individer utifrån sekretessynpunkt. Umeå kommun följer de svenska myndigheternas rekommendationer och beslut som fattas och det finns en beredskap att hantera om personalen inte kan arbeta och verksamheten behöver flyttas eller stängas.

Elever som är sjuka ska stanna hemma från skolan. Elever som är sjuka förväntas dock vanligtvis inte utföra skolarbete under sjukdomsperioden. Men skolan bör ha en beredskap för att hjälpa dem att hämta i kapp förlorad undervisning vid återkomsten.

De riskgrupper som befinner sig i eller kommer i kontakt med förskole- eller skolmiljö uppmanas i första läget kontakta sin läkare för råd om hur de ska skydda sig från smitta.

Om det innebär att det måste anpassas runt skolgång och undervisning på något sätt så behöver rektor och vårdnadshavare samråda och med hänsyn till de medicinska aspekterna försöka hitta lösningar som är gångbara, även över tid, och som gör att eleven kan genomföra sin skolgång på något sätt.

Regler för smittbärarpenning och ersättning för vablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(www.forsakringskassan.se)

Det kan vara svårt att bedöma om du ska stanna hemma när du har haft långvariga besvär i luftvägarna som till exempel hosta.

Du kan träffa andra igen om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

När ska jag stanna hemma?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.1177.se)

Egenprovtagning för covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.1177.se)

På grund av det läge som råder har utbildningsdirektör fattat beslut att förändra praoverksamheten för elever i grundskolan läsåret 2020/21. Verksamheter, organisationer och företag kommer även fortsättningsvis ta till försiktighetsåtgärder kring besök på grund av smittspridning av covid-19 och befinner sig i omställning på grund av konsekvenserna av pandemin.

Det innebär att istället för prao kommer skolorna genomföra alternativ praoverksamhet.

Utbildningsmöjligheter kopplas på och aktiviteterna syftar till att vidga perspektiv och kunskap kring yrken och vilka utbildningar som finns. Upplägget syftar till att skapa en röd tråd genom praoveckan tillsammans med pedagoger i olika ämnen.

Praoperiod för åk 8 kommer att ske höstterminen 2020 och praoperiod för åk 9 sker vårterminen 2021.

Svenska nationella myndigheter följer noga händelseutvecklingen vad gäller covid-19 i Sverige och har beredskap att fatta nödvändiga beslut. Umeå kommun arbetar kontinuerligt med att följa myndigheternas beslut och har vidtagit försiktighetsåtgärder för att minska smittspridning, värna arbetsmiljön och minska oro.

Förskola, fritidshem för elever 6–12 år, grundsärskola och gymnasiesärskola är samhällsviktiga verksamheter som vid stängning får stora konsekvenser för föräldrar som arbetar inom flera andra företag och organisationen, inte minst äldreomsorgen och sjukvården.

Delvis fjärr- och distansundervisning är återinförd på de kommunala gymnasieskolorna. Eleverna ska vara hemma var tredje vecka enligt ett rullande schema för varje årskurs. Beslutet gäller från 18 november 2020 och i första hand till och med 20 januari 2021.

Befintlig kunskap om barn, unga och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Samtliga skolhuvudmän, kommunen och fristående aktörer, följer myndigheters rekommendationer och arbetar för beredskap att hantera om många medarbetare skulle tvingas vara borta från arbete. Eftersom förskolan är en samhällsviktig funktion för vårdnadshavare som arbetar inom till exempel äldreomsorg och sjukvård är förskolan i nuläget högt prioriterad att fortsätta vara öppen.

Umeå kommun har inte fattat några beslut om utbetalning i rådande läge utan följer löpande SKR och Skolverkets analyserar av hur beslut om förordningsändringar påverkar huvudmännen. Informationen uppdateras löpande.

Kommunens ansvar för förskola/skola vid epidemi/pandemilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.skr.se)

Ekonomi

Om du behöver ekonomisk rådgivning, kontakta budget- och skuldrådgivningen vid Umeå kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och omfattas av sekretess.

På Konsumentverkets webbplats "Hålla konsument!" finns mer information:
Coronavirus – dina rättigheter som konsumentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du är välkommen att kontakta Budget-och skuldrådgivningen vid Umeå kommun som ger dig tips och råd för stabilare ekonomi: www.umea.se/budgetrad

Du behöver inte ha skulder för att kontakta rådgivningen. Du kanske bara känner dig bekymrad eller har några obetalda räkningar.

Kronofogden har också frågor och svar om coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jobb och företagande

Nej. Umeå kommun kommer att hantera situationen som övriga fastighetsägare, det vill säga ha en individuell dialog med hyresgäster. Det finns inget generellt beslut om att sänka hyrorna, eftersom det skulle innebära snedvriden konkurrens och riktat företagsstöd.

Ja, viss tillsyn kommer att utföras, eftersom det är en viktig del i tillsynsuppdraget, men nya prioriteringar sker med anledning av coronaviruset och dess konsekvenser. Frågan hanteras lite olika beroende på vilken enhet som berörs.

Umeå kommun för en dialog för att underlätta för företag och där det är möjligt ser vi över tidsfrister för till exempel betalningstid för kommunala tillstånds- och tillsynsavgifter. Kontakta respektive avdelning för att veta vad som gäller i ditt ärende.

Ja, Umeås uteserveringar får öppna tidigare. Säsongen för uteserveringar startar normalt 1 maj varje vår, men i år frångår Umeå kommun den regeln och tillåter öppning från 23 mars.

Nej, restauranger behöver inte betala markhyra för uteservering på allmän plats i Umeå mellan 1 maj och 30 september 2020. Det gäller även restaurangbåtarna. Kommunfullmäktige beslutade om det 25 maj.

Omsorg och hjälp

Ja, det finns stöd att få:

 • Du som är äldre/tillhör en riskgrupp och vistas hemma kan få hjälp att handla, social kontakt via telefon och promenadsällskap under trygga former. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00) eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se. Det är ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. 
 • Bor du på landsbygden och är äldre/tillhör en riskgrupp kan du få matvaror hemkörda av din lokala butik. Läs mer om det på www.umea.se/hemsandning.
 • Vissa mataffärer har särskilda öppettider för riskgrupper. Kolla mataffären där du bor.
 • Många mataffärer kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Det är viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Därför ska du som anhörig inte besöka din närstående om du har symtom som hosta, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk och/eller feber.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer över 70 år ska begränsa sociala kontakter så långt det går. Om du ändå behöver besöka din anhörig – kom ihåg att tvätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten före och efter varje besök.

Tänk på att bara göra nödvändiga besök och om du gör besök – var säker på att du inte har några förkylningssymtom. Var noga med handhygienen.

Du kan också ringa istället för att göra ett besök. Ett sätt att hjälpa till kan vara att lära din anhöriga att handla på nätet eller att lämna varor vid dörren.

Vi vet att anhöriga kan känna en större oro i dessa tider. Umeå kommun erbjuder anhörigstöd. Mer information om anhörigstöd hittar du på www.umea.se/anhorig.

www.dataprata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du enkla manualer riktade till datorovana personer om hur du kopplar upp dig för videosamtal med olika tjänster.

Vi följer Vårdhygien Region Västerbottens rutiner vid misstänkt och bekräftad smitta. 

Det är också Region Västerbotten som avgör när testning ska genomföras och när en person behöver sjukhusvård. 

Vid symtom hos brukare följs rutiner rekommenderade av Vårdhygien, Region Västerbotten. En av kommunens sjuksköterskor kontaktas direkt för bedömning.

Om medarbetare får symtom ska de stanna hemma från jobbet. Dyker symtomen upp under arbetstid ska medarbetaren informera sin chef och genast lämna arbetsplatsen.

Om du känner att du kan hjälpa till och jobba inom omsorgen om behovet uppstår så är du välkommen att höra av dig.

Läs mer och ansök om att hjälpa till vid personalbristlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I nuläget har vi den personal som behövs. Men läget kan förändras och då har vi handlingsplaner med olika åtgärder för att hantera den situationen. Ett sätt att förbereda oss inför ett stort antal sjuka medarbetare är att vi vill att alla som kan tänka sig att hjälpa till och jobba inom vård och omsorg de närmaste månaderna meddelar det genom att skicka in en ansökan.

Läs mer och ansök om att hjälpa till vid personalbristlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Då kommer hemtjänsten att prioritera de allra viktigaste uppgifterna under en period. De viktigaste uppgifterna är mat, mediciner och personlig hygien.

Som läget ser ut nu (7 juli) har kommunen ingen möjlighet att införa besöksförbud på boenden enligt LSS. Om det skulle finnas en person med konstaterad covid-19 på boendet avråder vi starkt från att besöka personer på boendet.

Hemtjänst

Hemtjänst ges till personer som inte kan handla på egen hand. Men, om din anhörig på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte kan handla själv finns andra lösningar:

 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp och vistas hemma kan få hjälp att handla, social kontakt via telefon och promenadsällskap under trygga former. Ring 090-16 64 72 (telefontid måndag–fredag, klockan 10.00–12.00) eller mejla till tillsammans@umeakretsen.se. Det är ett samarbete mellan Röda Korset Umeåkretsen, Svenska Kyrkan och Frivilligcentralen. 
 • Äldre/personer som tillhör en riskgrupp på landsbygden kan få matvaror hemkörda av sin lokala butik. Läs mer om det på www.umea.se/hemsandning.
 • Många mataffärer kör hem mat på beställning. Det finns också butiker på nätet som kör hem mat.

Personalen i hemtjänsten är van att hantera smitta och infektioner då de dagligen möter både äldre och personer med sjukdomar som är särskilt utsatta när smittor sprids. Hemtjänsten arbetar ständigt med att hindra smittspridning, av alla slag, och har upparbetade rutiner för att hindra att smitta sprids vidare.

De mest effektiva sätten att skydda dig själv och andra mot covid-19 och andra liknande smittor är att

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
 • hosta och nysa i armvecket
 • undvika att röra ögon, näsa och mun
 • undvika kontakt med sjuka människor.

Om du känner dig sjuk bör du i första hand stanna inne tills du har varit symtomfri i två dagar. Meddela hemtjänsten att du är sjuk så hittar vi tillsammans en lösning så att du får den hjälp du behöver.

Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177 Vårdguiden. Vid svåra symtom ring 112.

Följ vanliga hygienråd som att tvätta händerna noga och hosta och nysa i armvecket.

Hemtjänsten arbetar tillsammans med hemsjukvården och följer särskilda rutiner för att hemtjänsttagaren ska få en god vård och omsorg. Vi är noga med att inte sprida smitta vidare. Vi har till exempel mycket god handhygien och vid behov använder vi skyddsutrustning.

Personal med förkylningssymtom ska stanna hemma tills de har varit symptomfria i två dagar. Om någon i personalen blir sjuk under arbetsdagen ska den personen avsluta arbetspasset direkt och gå hem.

Ja, du kan tacka nej. Prata gärna med hemtjänsten om hur du får hjälp på annat sätt.

Den som har hemtjänst har fått ett kontaktnummer till hemtjänsten.

De som inte har hemtjänst, men har behov av det, kan kontakta Utredning äldre på
090-16 60 10 på telefontiden måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 08.45–10.00.

Alla hemtjänsttagare får ett informationsblad om hur hemtjänsten arbetar för att minska risken för smitta.

Det finns också information på kommunens webbplats: www.umea.se/coronavirus.

Det går även att ringa mottagningsenheten på 090-16 10 02 eller direkt till hemtjänsten.

Om vi får många medarbetare som är sjuka så behöver hemtjänsten prioritera de viktigaste insatserna; mat, medicin och personlig hygien. Det kan innebära att du inte får alla dina insatser utförda under denna period. Hemtjänsten gör individuella bedömningar och kontaktar dig så att du vet vilka insatser du får, och vad som behöver ställas in.

Individuella bedömningar görs, men vi kan inte garantera att du får tillbaka ett inställt besök vid ett senare tillfälle.

Ja, hemtjänsten använder skyddsutrustning om en brukare har symtom som gör att man misstänker covid-19 eller om en brukare har bekräftad covid-19. Umeå kommun följer rutiner som Vårdhygien, Region Västerbotten tar fram. Inom hemtjänsten finns ett covid-team som vårdar misstänkt smittade och smittade, allt för att minska risken för smittspridning.

Vård- och omsorgsboende

Sedan onsdag 1 april gäller besöksförbud på alla vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Från och med 1 oktober hävs besöksförbudet och det blir återigen möjligt att göra besök på vård- och omsorgsboenden.

Det viktiga är att du följer boendets rutiner och Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

 • Stanna hemma om du har symtom, även milda.
 • Tvätta händern före och efter besöket.
 • Håll avstånd till alla boende och medarbetare under hela besöket.
 • Boka helst besöket i förväg så att vi kan säkra att det inte uppstår trängsel på boendet.
 • Använd munskydd under besöket. Ta med eget munskydd, går att köpa på exempelvis apoteket.

Prata med enhetschef på det aktuella boendet för att få mer information.

Aktiviteter sker, men enbart inne på respektive enhet. Vilka aktiviteter som erbjuds skiljer sig mellan olika boenden. Några exempel på aktiviteter är högläsning, sittgympa, pussel, spel, baka och promenad utomhus.

Antalet konstaterat smittade inom socialtjänstens verksamheter publiceras.

Läs mer om aktuellt läge inom socialtjänsten

Ja, om det finns bekräftad smitta på den enhet där din närstående bor och hen inte har förmåga att själv förstå informationen om att smitta finns på enheten. På grund av sekretess informerar vi aldrig om vilken person som är smittad.

Om en person som bor på ett av kommunens boenden bekräftas smittad av covid-19 sker smittspårning. Det innebär att personer som har vistats i närheten av den smittade kontaktas.

På ett boende bor vanligtvis cirka 30–90 personer och det gör att inte alla på ett boende berörs när en person bekräftas smittad.

När en boende bekräftas smittad begränsas personalens rörlighet i lokalerna så att personal inte rör sig mellan olika avdelningar, allt för att minska risken för smittspridning.

Vi kommunicerar aldrig vad en person som har bott på ett vård- och omsorgsboende har avlidit av. Det gäller också när personer avlider på grund av komplikationer av covid-19. Region Västerbotten rapporterar i sin kommunikation det aktuella smittläget i länet och även eventuellt antal avlidna, både på sjukhus och i vård- och omsorgsboende.

Det finns inga särskilda regler för det här i verksamheten. Umeå kommun kan inte hindra en medarbetare från att göra en resa på fritiden.

Men, det finns riktlinjer för tjänsteresor, här är ett utdrag:
Som medarbetare i Umeå kommun ska du inte resa utomlands i tjänsten överhuvudtaget och för övriga tjänsteresor gäller starka restriktioner. Rådgör med din chef om det är aktuellt med tjänsteresor. Orsaken till de skarpare restriktionerna är att förebygga risken för smittspridning och även för att Umeå kommun behöver medarbetare och chefer på plats.

Trafik och resor

Res bara kollektivt om du måste, gör plats för dem som måste resa.
Undvik att resa i rusningstrafik.

Läs mer på www.tabussen.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller www.facebook.com/ultraservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ja, entreprenörer som utför färdtjänst har rutiner för att du som har färdtjänst ska kunna resa på ett bra och tryggt sätt. Men, känner du dig det minsta sjuk, stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens råd.

Uppleva och göra

Ja, när biblioteket är öppet går det bra att låna böcker och ta del av övrigt utbud. Vi uppmanar dock till att undvika besök som inte är nödvändiga fram till 31 december. Bibliotekens öppettider kan förändras på grund av rådande situation. Läs om eventuell ändring av öppettider på respektive biblioteks webbplats via alla bibliotek på minabibliotek.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla kommunens simhallar är stängda för allmänheten på grund av de allmänna lokala råden.

Simhallarna håller enbart öppet för simskoleverksamhet, skolans simundervisning, föreningsledd träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt för föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet.

Simhallar, badhus

Just nu avråder regionen från att besöka gym eller badhus. Träna istället utomhus, om du har möjlighet. Det är lika viktigt som tidigare att röra på sig, gärna i dagsljus om du kan. Kommunens egna gym och gruppträning är stängda och inställda på grund av de allmänna lokala råden.

Barn och unga födda 2005 eller senare kan fortsätta träna sina idrotter som vanligt. Men matcher och större cuper ska även barn och unga avstå ifrån. Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan, och därför är det bra om barnen i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina vanliga aktiviteter. 

Skärpta råd för Västerbottens länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (1177.se)

Träna gärna, men gör det säkertlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Nej, samtliga inomhusanläggningar och lokaler är stängda för allmänheten.

Anläggningarna håller enbart öppet för föreningsträning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare samt för föreningsverksamhet som av riksidrottsförbundet klassas som elitverksamhet. Samtliga uppmanas att byta om och duscha hemma då omklädningsrum hålls stängda med vissa väldigt restriktiva undantag.

Bokningar av anläggning eller lokal går inte att göra fram till och med 8 december eller till dess att de lokala allmänna råden hävs. Undantag för detta är ovanstående målgrupper.

Skärpta råd i Västerbottens länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (1177.se)

Rekommendationer för idrotts- och träningsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(www.folkhalsomyndigheten.se)

Verktyg för att bedöma risker med evenemang och sammankomster för färre än 50 personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.folkhalsomyndigheten.se)

Du som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens Föreningsbyrå har möjlighet att avboka dessa med kort varsel utan kostnad. Kontakta Föreningsbyråns lokalbokning fritid.bokning@umea.se.

Här är information om vad som gäller för föreningar som har behövt ställa in eller förändra aktiviteter, arrangemang, investeringar och annat:

Föreningsstöd med anledning av coronavirus

Sidan publicerades